Annons
Facebook

Blodgruppering

Katters olika blodgrupper

Katter har olika blodgrupper A, B och AB. Den vanligaste blodgruppen är A, som är dominant och finns hos alla raser.

Blodgrupp B är relativt vanlig hos vissa raser som t.ex. American Curl , Devon Rex och Cornich Rex ca 30%
Brittisk korthår ca 41%, Turkisk Van ca 20%,och Birmor ca 12 % 

AB är en sällsynt blodgrupp men förekommer hos Ragdoll, Europe, Turkisk Angora och Siberisk katt (Går inte att testa med DNA  och måste ta ett blodprov och testa serologiskt.  Till dessa raser går inte veta om katten är bärare Ab till blodgrupp B, bara om katten har antingen blodgrupp A, B eller AB.

Varför ska man blodgruppera?
Det uppstår problem om man parar sin hona med blodgrupp B med en hane som har blodgrupp A. Detta kallas felin neontal isoeytrolys.

Kattungarna blir förgiftade av modersmjölken, eftersom de har en annan blodgrupp än sin mor. När de diar modersmjölken få de antikroppar mot sina egna röda blodgrupper. Antikropparna bryter ned kattungarnas röda blodkroppar, vilket ofta leder till gulsot, brun i urin, hastig dödsfall utan någon visibel orsak – eller kattungarna tynar bort av trötthet och ovilja att dia – eller kan få nekros (kallbrand) i svanstippen.

Om din hona har blodgrupp A och hon paras med en hane som har blodgrupp B, eller med en hane som har blodgrupp A, uppstår inga problem alls. Om båda föräldrar har blodgrupp B så får alla kattungarna blodgrupp B och då kan ingen neontal isoerytrolys förekomma. Nedärvning av blodgrupp B är recessiv. Problem uppstår alltså bara om mor är B och far är A för då dör ofta ungarna eftersom de blir förgiftade av modermjölken.

Om detta händer måste man handmata ungarna under 16 timmar med modersmjölkersättning, t e x KMR som är ett gammalt och välbeprövad produkt tillgäng över hela världen. Modersmjölersättning kan köpas hos veterinär eller djuraffärer. Man måste alltså skydda ungarna att förhindra att dia sin mor under de 16 första timmarna. Det enklaste är nog att klä modern i en dräkt typ babydräkt som är tillklippt av en nylonstrumpa eller det finns köpa färdigsydda dräkter för detta ändamål från Birmasällskapet eller vissa djuraffärer. Honan kommer då att kunna tvätta och ta hand om sina ungar som vanligt. Om honan har mycket mjölk under de 16 timmarna så kan man massera försiktigt hennes mage och spenarna för att hindra mjölkstockning. 16 timmar efter den sist födda kattungen kan ungarna sedan börja dia sin mor och få i sig kolon-mjölken (råmjölken), som är så viktig att ungarna får antikroppar från råmjölken av sin egen mor.

Det går att blodgruppera kattungarna direkt från navelsträngen med s k snabbtester och handmata bara de ungar som har blodgrupp B. Enligt vet dr Tirri Niini är det dock bättre att handmata hela kullen eftersom det är inte så lätt att läsa av dessa resultat och få besked om vem som har A- och vem har B-blod. Det finns t o m veterinärer som har tolkat resultaten av dessa tester felaktigt. Det är bättre ta ett blodprov från de kattungar/katter som skall gå vidare i aveln. På blodprovet kan man se vilken antikroppstiter en katt med blodgrupp B har. Om titern är över 1:16 skall man alltid handmata ungarna, annars kan de dö. Det finns kullar som har klarat sig eftersom mamman har blodgrupp B men i påföljande kullar får de ofta problem och kattungarna riskerar dö. Snabbtester rekommenderas att användas endast till akuta åkommor och bara på djursjukhus.

Blodgrupperna A, B, AB samt A(b) bara DNA resultat kommer att läggas in PawPeds.
För att det inte ska bli några missförstånd mellan resultaten från blodprov (serologisk test) och DNA-tester så har följande internationella alternativ lagts på PawPeds.
N/N (not carrier of bloodgroup B) A/A Inte bärare av blodgrupp B
N/b (carrierof bloodgroup B) A/b Bärare av blodgrupp B
b/b (homozygous for bloodgroup B) Katten har B blod
N=Normal  

Så här går det till

 1. Beställ tid hos din veterinär för blodprovstagning till i början av en vecka. Detta för att blodprovet inte ska bli kvar på posten under en helg. Fråga veterinären om de har EDTA rör.
 2. Ta en kopia av kattens stamtavla och skicka den till avelsdatabasen. Se Aveln och personer som lägger in birmornas stamtavlor.
 3. Tag med remisspapper till veterinären. Veterinären måste alltid att skriva under remissen.
 4. Veterinären tar betalt för den polikliniska avgiften och provtagningen. Laboratoriet tar betalt för analysen. 
 5. Skicka provet, kopian av stamtavlan samt remissen i en Jiffy-påse som ett vanligt postbrev. Konstigt nog går det fortare att skicka med ett normalt brev än med ett expressbrev. Skicka blodprovet i början av veckan så att det inte blir kvar på posten under en helg. Om du är tvungen att ta blodprov på torsdag eller fredag, så behåll provet i kylskåpet och skaka ibland så att blodet inte stelnar. Skicka det sedan på måndag.
 6. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och e-post adress på kopian, så laboratoriet kan ta kontakt med dig om de har någonting att fråga angående blodprovet. Och så det vet vart fakturan skall skickas.
 7. Det räcker med ½ - 1 ml blod i ett EDTA rör. (Ett litet rör som ett lillfinger). Blodtypning (analys). Man kan också testa FELV och FIV . DNA analys för att se om katten är bärare till B kostar inkl blodtypning. Kontrollera på http://www.movet.fi  för att vara helt säker på priset. OBS. Genoscoper har slutat att analysera prover till katter från 1/9 2013.
 8. Man kan ta ett DNA test med två eller flera "samples" små borstar eller toppsar från din katts mun. OBS! Se till att katten inte har ätit eller druckit precis innan. Ta provet, med två topsar, på slemhinnan mellan tänderna och läppen på båda sidor av kattens mun. Låt först topsen torka och tejpa sedan fast på ett vitt papper och skriv kattens namn på samma papper. Fyll i en remiss per katt. OBS! Det går inte ta DNA prov med tops på följande raser: Europé, Ragdoll och Sibirisk katt p g a katter som har blodgrupp AB, då måste man ta ett serologiskt prov alltså blodprov och få analyserat på "gammalt sätt" .
 9. Kontrollera med laboratoriet innan du skickar blodprovet för att kolla att labbet har öppet. (Speciellt under semester och storhelger). De pratar svenska, engelska och finska.
 10. Provsvaret brukar ta ca 10 dagar och det kommer att skickas direkt till dig, i första hand via mail och betalning har du gjort direkt i laboratoriets hemsida. OBS! Du måste betala först för att få reda på svaret.
  Provet skall skickas till följande adress: Movet Oy, Bioteknia 1, Neulaniementie 2, 70210 Kuopio, FINLAND
  Tel: +358-50-502 0770 eller +358 45 89 39 700 eller info@movet.fi 
 11. Det finns flera laboratorie som man kan skicka blodtypningar i dag  www.animalsdna.com och www.laboklin.se
 12. När svaret har kommit så kan du skicka en kopia av provsvaret till:
  Pirkko Meinking . Skriv under provsvaret med din namnteckning för att godkänna att namnet av din katt och ditt namn får står med i blodgrupperingsregistret och PawPeds (Avelsdatabasen). Det går även bra att scanna in det undertecknade dokumentet och skicka till Pirkko.
  Skicka samtidigt in en kopia av din katts stamtavla till de som registrerar på PawPeds om din katt inte redan finns där.

  Om du har frågor angående blodgrupperingar, så får du gärna kontakta styrelsen.