Annons
Facebook

Årsmöte

Årsmöte 2018

Du kan skicka dina förslag på styrelsemedlemmar till valberedningen valberedning@birma.se.
Valberedningens medlemmar är: Göran Filander (sammankallande), Sara Århammar och Kristina Norén.

Tid och plats för årsmöte:

Datum: Söndag 2018-02-18
Klockan: 12.00
Plats: Hund & Kattspecialisten, Elementvägen 12 i Örebro

Vi kommer att bjuda på enklare förtäring. Om du vill närvara på Årsmötet så meddelar du detta till Agneta Ehrenholm (agneta.ehrenholm@birma.se)
Vi beräknar att mötet tar ca 1,5 tim efter det så har Eva Porat en 2 timmars Pälsvårds kurs med inrikting på Birmans päls

OBSERVERA: Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 januari 2018 om man ska kunna rösta på Birmasällskapets Årsmöte. Medlemmar som inte betalt per den 10 februari tas bort med automatik ur medlems- och uppfödarregister etc. Möjligheten till annonsering tas också bort.

Dokument till årsmötet 2018

Dagordning finns här
Verksamhetsberättelse för 2017 kommer senare
Verksamhetsplan för 2018 kommer senare

Budget, resultaträkning, balansräkning samt resultat för Årets Katt kommer att presenteras på årsmötet och sedan läggas ut här.

Poströstning

Tänk på att du även har möjlighet att poströsta. Det går även bra att lämna en fullmakt till en medlem som närvarar på mötet.

Rutin för poströstning
Poströstningskort
Fullmaktsblankett

Val av styrelse

FunktionNuvarandeValStäller upp på omval?Föreslagna som tackat jaValberedningens förslag 2018
Ordförande Agneta Ehrenholm Valbar 2 år     Agneta Ehrenholm
Vice ordförande Eva Porat Ej valbar  
Sekreterare

Annika Myhrberg

Valbar 2 år Byter plats i styrelsen   Marie Ryding
Vice sekreterare Rose-Marie Kvillert Fyllnadsval, 1 år Byter plats i styrelsen   Vakant
Kassör Annelie Finnebäck Fyllnadsval, 1 år Byter plats i styrelsen   Annika Myhrberg
Ledamot Lisa Nordlund Valbar 2 år     Rose-Marie Kvillert
Ledamot Robert Apelgren Fyllnadsval, 1 år Avgår   Annelie Finnebäck
Suppleant Jessica Högberg Valbar 1 år Nej   Lisa Nordlund
Suppleant Viktoria Grape Valbar 1 år Nej   Annika Filander
Suppleant Birgitta Kangedal Holm Valbar 1 år     Birgitta Kangedal
Revisor Kerstin Knutsäter Valbar 1 år Nej    
Revisorsuppleant Vakant Valbar 1 år