Annons
Facebook

Årsmöte

Årsmöte 2018

Du kan skicka dina förslag på styrelsemedlemmar till valberedningen valberedning@birma.se.
Valberedningens medlemmar är: Göran Filander (sammankallande), Sara Århammar och Kristina Norén.

Tid och plats för årsmöte:

Datum: Söndag 2018-02-18
Klockan: xx
Plats: xx

Information om tid och plats kommer senare


OBSERVERA: Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 januari 2018 om man ska kunna rösta på Birmasällskapets Årsmöte. Medlemmar som inte betalt per den 10 februari tas bort med automatik ur medlems- och uppfödarregister etc. Möjligheten till annonsering tas också bort.

Dokument till årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse för 2017 kommer senare
Verksamhetsplan för 2018 kommer senare

Budget, resultaträkning, balansräkning samt resultat för Årets Katt kommer att presenteras på årsmötet och sedan läggas ut här.

Poströstning

Tänk på att du även har möjlighet att poströsta. Det går även bra att lämna en fullmakt till en medlem som närvarar på mötet.

Rutin för poströstning
Poströstningskort
Fullmaktsblankett

Val av styrelse

FunktionNuvarandeValStäller upp på omval?Föreslagna som tackat jaValberedningens förslag 2018
Ordförande Agneta Ehrenholm Valbar 2 år  Nej    
Vice ordförande Eva Porat Ej valbar  
Sekreterare

Annika Myhrberg

Valbar 2 år      
Vice sekreterare Rose-Marie Kvillert Ej valbar    
Kassör Annelie Finnebäck Ej valbar      
Ledamot Lisa Nordlund Valbar 2 år  Nej    
Ledamot Robert Apelgren Ej valbar Avgår    
Suppleant Jessica Högberg Valbar 1 år  Nej    
Suppleant Viktoria Grape Valbar 1 år  Nej    
Suppleant Birgitta Kangedal Holm Valbar 1 år      
Revisor Kerstin Knutsäter Valbar 1 år      
Revisorsuppleant Vakant Valbar 1 år