Annons
Facebook

Årsmöte

Årsmöte 2017

Du kan skicka dina förslag på styrelsemedlemmar till valberedningen valberedning@birma.se.
Valberedningens medlemmar är: Göran Filander (sammankallande), Sara Århammar och Eira Rytinki.

Tid och plats för årsmöte:

Datum: 2017 - 02 - 19
Klockan: 12.00-14.00
Plats: Scandic Hotell Väst, Västhagagatan 1B, Örebro

Med reservation för ändringar


OBSERVERA: Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 januari 2017 om man ska kunna rösta på Birmasällskapets Årsmöte. Medlemmar som inte betalt per den 10 februari tas bort med automatik ur medlems- och uppfödarregister etc. Möjligheten till annonsering tas också bort.

Dokument från årsmötet 2017

Verksamhetsberättelse för 2016
Verksamhetsplan för 2017

Budget, resultaträkning, balansräkning samt resultat för Årets Katt kommer att presenteras på årsmötet och sedan läggas ut här.

Poströstning

Tänk på att du även har möjlighet att poströsta. Det går även bra att lämna en fullmakt till en medlem som närvarar på mötet.

Rutin för poströstning
Poströstningskort
Fullmaktsblankett

Val av styrelse

FunktionNuvarandeValStäller upp på omval?Föreslagna som tackat jaValberedningens förslag 2017
Ordförande Agneta Ehrenholm Ej valbar      
Vice ordförande Vakant Valbar 2 år  
Lisa Nordlund
Sekreterare

Jessica Högberg

Ej valbar      
Vice sekreterare Annelie Finnebäck Valbar 2 år     Rose-Marie Kvillert
Kassör Vakant Valbar 2 år     Annelie Finnebäck
Ledamot Vakant Fyllnadsval 1 år     Annika Myhrberg
Ledamot Vakant Valbar 2 år     Robert Apelgren
Suppleant Rose-Marie Kvillert Valbar 1 år     Viktoria Grape
Suppleant Vakant Valbar 1 år      
Suppleant Vakant Valbar 1 år      
Revisor Adj. Kerstin Knutsäter Valbar 1 år     Kerstin Knutsäter
Revisorsuppleant Vakant Valbar 1 år                              

Förslag på stadgeändringar