Annons
Facebook

Bli medlem i Birmasällskapet

Detta får du som medlem

  • 4 nummer per år av Birma Aktuellt, vår medlemstidning med artiklar och bilder
  • 10% rabatt på din kattförsäkring i Agria
  • Tillgång till medlemssidorna med annonsmöjligheter på vår hemsida

Så här gör du för att bli medlem

Som ny medlem börjar med att fylla i dina personuppgifter under "Medlemsuppgifter" nedan, då får du ett fakturanummer som du ska uppge vid din inbetalning. Du som redan är medlem uppger ditt medlemsnummer i samband med inbetalning.

Medlemsskapet löper per kalenderår. För 2022 gäller följande avgifter:
  • Huvudmedlem inom Sverige, 300 SEK/år  Betalar du 310 kr (eller mer!) så går överskottet oavkortat till forskning *)
  • Huvudmedlem annat land, 325 SEK/år (inkluderar kompensation för högre portoavgift utom Sverige).
  • Familjemedlem, 175 SEK/år Betalar du 185 kr (eller mer!) så går överskottet oavkortat till forskning *)

*) vi stödjer FIP-forskningen hos EveryCat Health Foundation (fd Winn Foundation). 

Inbetalning görs till Plusgiro 3 95 94-7 eller till swish 123 622 00 99   
IBAN (24 tecken): SE08 9500 0099 6026 0039 5947
BIC: NDEASESS
Kontonr: 3 95 94-7

Vi gör inte separata utskick av Birma Aktuellt till nytillkomna medlemmar på grund av det höga portot per separat utskickad tidning.

Blir du medlem efter 1 november blir du automatiskt medlem nästföljande år.
Om du anger en e-postadress i formuläret nedan får du dina inloggningsuppgifter i ett mail efter registrerad betalning.
Om du har ytterligare frågor om ditt medlemskap kan du skriva till medlem@birma.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter: Integritetspolicy.

Medlemsuppgifter - Ny medlem

Nedanstående medlemsanmälan gäller enbart för NYA medlemmar.
Att fylla i formuläret förbinder dig inte till att betala något, men du blir inte medlem innan medlemsavgiften är erlagd.
Medlemskategori  
Förnamn  
Efternamn  
Personnummer
Adress 1  
Adress 2  
Postnummer  
Ort  
Län
Land  
Telefon  
Mobil  
E-post
Hemsida  
Stamnamn
Birma Aktuellt  
Övrig info