Annons
Facebook

Bli medlem i Birmasällskapet

Detta får du som medlem

  • 4 nummer per år av Birma Aktuellt, vår medlemstidning med artiklar och bilder
  • 10% rabatt på din kattförsäkring i Agria
  • Tillgång till medlemssidorna med annonsmöjligheter på vår hemsida

Så här gör du för att bli medlem

Som ny medlem börjar med att fylla i dina personuppgifter under "Medlemsuppgifter" nedan, då får du ett fakturanummer som du ska uppge vid din inbetalning. Du som redan är medlem uppger ditt medlemsnummer i samband med inbetalning.

Medlemsskapet löper per kalenderår. För 2019 och 2020 gäller följande avgifter:
  • Huvudmedlem inom Sverige, 300 SEK/år  Betalar du 310 kr (eller mer!) så går överskottet oavkortat till forskning *)
  • Huvudmedlem annat land, 325 SEK/år (inkluderar kompensation för högre portoavgift utom Sverige).
  • Familjemedlem, 175 SEK/år Betalar du 185 kr (eller mer!) så går överskottet oavkortat till forskning *)

*) vi stödjer FIP-forskningen hos Winn Foundation

Inbetalning görs till Plusgiro 3 95 94-7 eller till swish 123 622 00 99   
IBAN (24 tecken): SE08 9500 0099 6026 0039 5947
BIC: NDEASESS
Kontonr: 3 95 94-7

Huvudmedlem innebär att oavsett när under året du betalar, får du föregående nummer av BirmaAktuellt. Du får även tillgång till alla tidigare nummer digitalt via hemsidan. För Familjemedlem utgår ingen ytterligare medlemstidning.
Vi gör inte separata utskick av Birma Aktuellt till nytillkomna medlemmar på grund av det höga portot per separat utskickad tidning.

Blir du medlem efter 1 november blir du automatiskt medlem nästföljande år.
Om du anger en e-postadress i formuläret nedan får du dina inloggningsuppgifter i ett mail efter registrerad betalning.
Om du har ytterligare frågor om ditt medlemskap kan du skriva till medlem@birma.se


Medlemsuppgifter - Ny medlem

Nedanstående medlemsanmälan gäller enbart för NYA medlemmar.
Att fylla i formuläret förbinder dig inte till att betala något, men du blir inte medlem innan medlemsavgiften är erlagd.
Medlemskategori  
Förnamn  
Efternamn  
Personnummer
Adress 1  
Adress 2  
Postnummer  
Ort  
Län
Land  
Telefon  
Mobil  
E-post
Hemsida  
Stamnamn
Birma Aktuellt  
Övrig info