Annons
Facebook

ERROR The file '/show/result.aspx' does not exist.

Message: The file '/show/result.aspx' does not exist.
Source: System.Web
StackTrace: at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert) at System.Web.Compilation.BuildManager.CreateInstanceFromVirtualPath(VirtualPath virtualPath, Type requiredBaseType, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert) at System.Web.UI.PageHandlerFactory.GetHandlerHelper(HttpContext context, String requestType, VirtualPath virtualPath, String physicalPath) at System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
TargetSite: CheckVirtualFileExists
/show/result.aspx?id=117

För hjälp kopiera ovanstående text och skicka denna tillsammans med en förklaring om vad som föranlett felet till webmaster@birma.se