Annons
Facebook

Att tänka på vid köp

Innan man funderar på att köpa en katt så bör man läsa så mycket som möjligt om sin ras. Man blir aldrig fullärd men det är mycket bra att ha tagit till sig så mycket som möjligt av informationen  innan man köper sin katt. Starta försiktigt!

Men fråga och fråga det är din rättighet. Låt oss också fastställa en sak, uppfödarens viktigaste uppgift är att föda upp friska och sunda katter.

 • Är det en sällskapskatt du vill ha?
 • Ska hon-/hankatten vara testad?
 • Kanske tänker du ett steg längre?
 • Vill du köpa en avelskatt?
 • Vill du föda upp katter?
 • Fyller din tänkta katt kraven för en avelskatt?
 • Har du tid och råd att föda upp en kattkull?
 • Har du avsättning för kattungarna?
 • Är det enbart en sällskapskatt du söker så gör det nog ingenting om katten har några vita strån för mycket
  eller för lite. Inte heller om sockorna eller kilarna är ojämna.
 • En svansdefekt är kanske också är av ringa betydelse för det framtida ägandet.
 • En avelskatt ska i första hand uppfylla kraven för sin rasstandard samt inte ha någon typ av defekt. En defekt
  kan vara av skilda slag och inom detta ryms t.ex. svansdefekt, skelögdhet och andra ärftliga
  sjukdomstillstånd. Att katten har en eller annan liten avvikelse från standarden kanske man kan överse med.

Stamtavla

Din katts härkomst ser du i 4 led på kattens stamtavla. Stamtavlan utfärdas av Sveriges Kattklubbars Riksförbund SVERAK. I och med ditt köp ska du erhålla en stamtavla eller en skriftlig försäkran från uppfödarens kattklubb att stamtavlan är beställd. OBSERVERA en originalstamtavla från SVERAK så finns loggan som sitter på stamtavlans övre vänstra hörn som bakgrund.

Stamnnamn
Detta är en uppfödares huvudnamn på sina kattungar.

Hälsoprogram
På hundsidan har man ett långt förflutet med hälsoprogram. D.v.s. man har upptäckt att olika hundraser har olika sjukdomsbilder och man arbetar medvetet för att eliminera dessa. Vi har inte kommit lika långt på katt men på Birma finns nu ett hälsoprogram för hjärtsjukdomar. Vi kallar det Hälsoprogram Hjärta. Detta program kan föräldrarna till kattungen vara med i. Läs mera under rubriken HÄLSA.

Uppfödarens ansvar vid leverans
 • Kattungen ska vara minst 12 veckor gammal
 • Kattungen ska vara vaccinerad minst två gånger mott kattpest och kattsnuva
 • Kattungen ska vara ID - märkt
 • Kattungen ska levereras med ett veterinärt besiktningsintyg som inte får vara äldre än 7 dagar
 • Kattungen ska levereras med en stamtavla
Annan Information
De flesta uppfödare skriver en lista på vad kattungen äter och vilken kattsand den använder.
Birmasällskapet avråder från fodervärdsskap, se vidare under Avel/avelspolicy.
Information om försäkring bör du också få. Birmasällskapet erbjuder som en medlemsförmån reducerat pris på försäkring i försäkringsbolaget AGRIA. Se vidare om detta till höger på hemsidan.

Konsumentköplagen gäller när en uppfödare säljer en katt till en icke uppfödare. I denna lag kan man aldrig tvinga köparen att skriva på villkorsbegränsningar, t ex avelsbegränsning etc.

Köplagen gäller vid försäljning mellan uppfödare, dvs här kan man skriva in villkor i sitt försäljningskontrakt.

Låt oss reda ut begreppen

Med kattungeköpet följer en lagstadgad skyldighet för uppfödaren att svara upp till flera regelverk. Några av dem är SVERAK, lagar, konsumentköplagen som reglerar så kallade ”dolda fel” på kattungen upp till tre år. Nedan är dock 2 saker som är bra att känna till.

Besiktigat katteri
Inom ramen för god djurhållning så har tidigare kommunerna men numera Länsstyrelsen ansvarat för att man inte har för många djur i sin bostad. Lagen innehåller en bestämmelse att om man har tre avelsdjur eller fler så måste katteriet godkännas. Detta gäller även om man har 10 katter eller mer. Det är m.a.o. ingen kvalitetsstämpel utan enbart en kvantitetskontroll. Detta administreras av Jordbruksverket.

Dolda fel
Enlig lagen så är en uppfödare som säljer en katt till en icke uppfödare bunden till konsumentköplagen. Man kan inte sätta villkor på köpet eller på annat sätt friskriva sig från denna lag. D.v.s. att försäkra sig för dolda fel gör man som uppfödare för sin egen skull; om olyckan är framme så är jag försäkrad. Oavsett om uppfödaren har denna försäkring så är han ersättningsskyldig om det uppstår ett dolt fel.

Avelspolicy - BIS råd & rekommendationer
Birmasällskapet prioriterar bland annat för att "Avla med mål för goda mentala egenskaper". Under rubriken AVELSPOLICY och HÄLSA kan du läsa mer om viktiga saker som rör Birmakatten.

Tips om olika lagar

www.notisum.se - Här finns de båda lagarna köp- och konsumentköplagen.
www.konsumentverket.se - Mycket bra information om konsumentköplagen.
www.jordbruksverket.se - Här hittar man blanketten för att få sitt katteri godkänt av Länsstyrelsen.