Annons
Facebook

Avelspolicy

BiS råd & rekommendationer     

*Översyn/uppdatering av avelspolicyn pågår

Birmasällskapet prioriterar

 • Avla med mål för goda mentala egenskaper
 • Avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar
 • Avel av Birmor med naturlig fortplantningsförmåga
 • En låg andel av nära släktskapsparningar (bortsett från reglerad kontrollavel)

Katten är inte ett flockdjur
Kattens immunförsvar är inte gjort för att många katter ska kunna leva tillsammans på samma lilla yta. Håll därför inte fler än 6 – 8 katter i ditt katteri om du inte separerar dem i olika rum men tänk på hygienen då de annars smittar varandra ändå. Att hålla många katter tillsammans påverkar kattens immunförsvar. Det negativa resultatet i andelen sjuka djur visar sig på sikt.

Standard
A och O är att ta del av Birmans rasstandard innan man börjar sitt avelsarbete. Detta ger dig insikt om din katt är lämpad som avelsdjur. Det tål att påpekas igen: ingen katt ska användas i aveln som har fel som diskvalificeras i standarden.

 • Rekommenderade grundtestprover innan parning - Tänk på att: Tester är en färskvara och att båda han- och honkatten ska vara testade nyligen.
 • Hjärtscanning En avelskatt bör vara testad om förekomst av hjärtfel innan första parningen sker. Detta ska göras hos rekommenderade veterinärer och registreras i det offentliga registret PawPeds (www.pawpeds.com)
 • Blodgruppering - för att säkerställa vilken blodgrupp katten har En ytterst enkel test med ett blodprov för att påvisa vilken blodgrupp katten har. Detta är viktigt för eventuella avkommors överlevnad.
 • Chlamydia - är en intracellulär bakterie som ger en kraftig ögoninflammation. Denna bakterie tenderar att vara ett större problem i flerkatthushåll än i hushåll med enstaka individer. Katter kan vara symptomlösa smittbärare och utveckla sjukdomen i samband med stress, exempelvis vid förlossning och digivning. Mer information finns att läsa på (www.sva.se)
 • FeLV - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Leukemi-virus. Detta är en leukossjukdom som påvisas genom blodprov.
 • FIV - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Immunosuppressivt Virus. Detta är en AIDS-sjukdom.
 • Njurvärden – Säkerställer njurvärdet vid eventuell sövning vilken påverkar njurarna mycket. Det är känt att Birmorna många gånger har ett högre värde än andra katter. Enkelt att ta om man ändå tar andra blodprover.
Dessutom rekommenderas följande
 • Avelsbarhet För att stärka Birmakattens framtid bör man avla sunt och inte använda katter som har mer än 2,5 % inavelsgrad i 5 generationer.
 • Sundhet Man ska vidare bara avla på katter som är helt defekt- och sjukdomsfria. Avkommor efter honor som är födda där det är honans andra kejsarsnitt ska inte avlas vidare på. Kattmamman bör efter denna kull kastreras.
 • Foderkatter Birmasällskapet liksom SVERAK rekommenderar inte fodervärdsskap.