Annons
Facebook

Birmadatabasen

PawPedsDetta är en databas där du kan hitta stamtavlor, dvs, katternas bakgrund. PawPeds startade av Maine Coongruppen men utvidgades snabbt till att bli något helt unik där man idag hittar stamtavlor från både katter, hundar och hästar.
Det är frivilligt att skicka in sin stamtavla till detta register och allt sköts på frivillig väg.

Hälsoprogram
PawPeds har en stark utveckling och här finns hälsoprogram för flera raser. 

The PawAcademy
Efter ett antal år så har också PawPeds utökat med PawAcademy som är en utbildningsenhet där man kan gå i internetkurser som täcker både allmänn kattvård till genetik.

Birmadatabasens stamtavlor

Skicka dina stamtavlor till PawPeds birmadatabas