Annons
Facebook

FIP

Vad är FIP

Vad är FIP
Felin infektiös peritonit (FIP) är en sjukdom som dödar 1 av 100 katter till 1 av 300 katter i åldrarna 3 -5 år. Risken är fem till 10 gånger större bland unga katter. FIP är till 100 % en dödlig sjukdom. Det finns idag ingen behandling eller botemedel. FIP kan mutera, plötsligt - veckor, månader eller år efter att katten smittas av infektion.

Vill du bidra till forskning

UC Davis Universitet som forskar i sjukdomen FIP ( Felin infektiös peritonit)  behöver ett antal hundra tester på Birmakatter. De material de behöver är så kallade svabbtester. D.v.s. man tar en bomullspinne och rullar den i kattens mun. Man ska rulla runt den mellan kind och tänder samt lägga den i ett kuvert. Enkelt? Ja det är inte svårare än så för att de ska kunna komma framåt i forskningen med FIP. De behöver ungefär 200 tester men behöver också nå upp till cirka 500 totalt. Vi är ett av två länder som har långt över 1000 katter registrerade varje år så här borde vi kunna vara ledande. Adress: Companion Animal Health, School of Veterinary Medicine, University of California-Davis One Shields Avenue, Davis, California 95616-8782 


Blankett

Denna finns under fliken HÄLSA på blankettsidan


Hur går vi vidare?

Vi hoppas kunna gå vidare med att alla frivilligt hjälper till samt att vi ockkså kan hjälpa till på utställningar eller dylikt. Ett är att själv ta testet hemma och skicka iväg. Vi kommer förhoppningsvis att även göra detta på utställningarna under detta år. Information om hur vi ska göra kommer på hemsidan och i Birma Aktuellt. Även om det görs på detta sätt kommer de inskickade resultaten att vara okända för de som administrerar detta i Sverige.

 

Instruktioner för dig som vill göra testet själv och skicka in

1.      Fyll i frågeformuläret. Du finner detta under rubriken Hälsa på Birmasällskapets hemsida

2.      Ta en katt i taget så att du inte blandar ihop proverna om du har flera katter

3.      Skriv en etikett för varje svabbprov. Skriv på datum när provet togs, kattens namn enligt stamtavlan, registreringsnummer eller någon annan typ av identifikation (id-märkning) samt slutligen vilken grupp provet ska vara i. Se de tre testgrupperna i denna artikel

4.      Lägg provet i ett mindre kuvert och sätt etiketten på kuvertet. OBS helst i vanligt kuvert av papper, absolut inte i plast som kan förstöra provet.

5.      Använd dubbelsidiga bomulspinnar. Rulla runt bomulspinnen rejält mellan kinden och tänderna 8 - 10 gånger. Använd båda ändarna

6.      Skaka bomulspinnen i luften och lägg den så att den torkar helt. Behöver inte vara steril. (Andas inte på den själv! Det är kattens test.)

7.      Försök att ta 3-4 testpinnar per katt

8.      Placera kuverten med proverna, testblanketten och kopia på stamtavla eller annan id-handling och skicka till Niels Pedersen med adress enligt ovan


Testgrupper

Grupp 1 Katter som är sjuka i FIP

Grupp 2 Släktingar till katter som har/har haft FIP (förädrar, syskon etc.)

Grupp 3 Katter från blodslinjer där det inte förekommit vad ni vet


Kontaktperson

Som Birmaägare har vi en egen kontaktperson i USA. Om du skulle vilja fråga ytterligare om undersökningen så kontakta, Heather Reynolds med mejladress gryphonwood_birmans@yahoo.ca Naturligtvis kan du också kontakta någon i Birmasällskapets Hälsogrupp.

Länkar med intressant läsning till denna del:

http://www.sockfip.org/pdf/FIP_Questionnaire_8-20-09.pdf

http://www.sockfip.org/pdf/FIP_Swab_Instructions_8-20-09.pdf

http://www.sockfip.org/pdf/Instructions_for_Sending_Samples_8-20-09.pdf


TIPS

Naturligtvis både vet vi och förstår att det inte kommer att vara lätt att testa en sjuk katt men har du redan skickat in ett test så kan man informera UC Davis om att katten avlidit i FIP eller man kan också som ägare eller uppfödare ta ett test och behålla det hemma och skicka in det senare. DNA i testet försvinner aldrig.

Källa: Niels C Pedersen, D.V.M., Ph.D. UC Davies USA