Annons
Facebook

Hälsa

Katternas hälsa är en viktig uppgift för främst uppfödarna men även dig som kattägare. 

Inom Birmasällskapet har vi vår Hälsogrupp som arbetar med hälsofrågor. Hälsogruppen är en rådgivande funktion för det framtida hälsoarbetet inom Birmasällskapet. Formella beslut till exempel vilka hälsoprogram som katterna ska ingå i eller hur hälsogruppen ska organiseras, tas av Birmasällskapets styrelse eller på årsmötet.

FIP - ny forskning

2013-02
UC Davis Universitet som forskar i sjukdomen FIP (Felin Infektiös Peritonit)  har kommit väldigt långt nu och skulle behöva ytterligare ett 30-tal tester där man konstaterar FIP. Det material de behöver är så kallade svabbtester. Det vill säga man tar en bomullspinne och rullar den i kattens mun.
Mer information  Blankett

Blod behövs

2013-02
Fortfarande behövs det mer blod för att bedriva forskning kring HCM/RCM för att kunna utveckla testmetoden. Idag scannas våra birmor för att upptäcka om de har HCM/RCM. På Main Coon kan man även spåra via blodprov. Detta har blivit möjligt tack vare att Main Coon-ägarna har gett tillstånd att använda dessa katters blod till forskning.
Mer information


Ny forskning på ylleätare

Har du levt med en Helig Birma eller en Siames som tuggar ylle av något slag så är du kanske intresserad att hjälpa till att hitta orsaken till detta?

Tufts University School i Veterinärmedicin startar nu ett nytt forskningsprojekt för att undersöka ärftligheten av tvångsmässiga störningar hos Birmor och Siameser. De efterfrågar DNA prover från ett minimum av 100 katter som är "ylleätare" och 100 katter som inte har denna störning. DNA provet kan tas med ett så kallat svabbprov (bomullspinne i kinden). Du kommer också att få fylla i en blankett om kattens beteende.

När den specifika genen hittats och identifierats kommer det att vara relativt enkelt att skapa en test för att undersöka vilka katter som är bärare respektive icke bärare så att uppfödarna kan reducera dessa bärare från aveln. På så sätt går det att minimera denna envisa vana. All information som du skickar kommer att vara helt konfidentiell.


För att medverka i denna studie kontakta:

Dr. Nicholas Dodman, DVMS DACVB

Email: nicholas.dodman@tufts.edu

Director of Animal Behavior Clinic

Professor, Dept of Clinical Sciences

Tuft Cummings School of Veterinary Medicine

200 Westboro Road, North Grafton, MA 01536

Kommentar: Vi har bett att få blanketten så förhoppningsvis så kommer vi att lägga ut den på www.birma.se.

Hälsogruppen

En viktig uppgift för Birmasällskapets hälsogrupp (HG) är att hålla sig uppdaterad med vad som händer på forskningsområdet och att ta fram information rörande birmans hälsa. Det är även viktigt att medlemmar kan hitta personer att ställa sina hälsofrågor till - personer som kan dela med sig av sina erfarenheter och kompetens. Utöver detta är det angeläget att arbeta med att skapa ett öppet och stödjande klimat när det gäller hälsofrågor. För att komma till rätta med sjukdomar behöver alla ta sitt ansvar och göra det man kan i form av att ta del av information och följa rekommendationer för tester, med mera. Det gemensamma målet är att återkoppla till Hälsogruppen så att vi åter kan få en sund och frisk kattras.

Fastställda Hälsoprogram
Hälsoprogram Hjärta Information

Övrigt som diskuteras
Eventuellt Hälsoprogram för njurfrågor
Forskning för att gå vidare – lämna blod
Obduktion inom forskningsprojekt