Annons
Facebook

Birmasällskapet - The midnight sun society for the sacred birman cat


Birmasällskapet
Eller det namn som grundarna gav föreningen, "The midnight sun society for the sacred birman cat"

Birmasällskapet bildades den 28 augusti 1976 i Örebro. Föreningen har alltid haft en stor och trogen medlemsskara vilket har gjort den till en av de största rasringarna i världen.

Birmasällskapet är en rikstäckande förening vilket innebär att vi inte är bestämda till en viss del av landet. Naturligtvis har vi också medlemmar från våra skandinaviska grannländer.

Birmasällskapets målsättning är att värna om birmakatten genom att:

  • Samarbeta med kattklubbar oavsett förbundstillhörighet även utanför Sveriges gränser
  • Omvärldsbevaka information som berör birmakatten
  • Utge tidningen Birma Aktuellt
  • Bevara standarden för Helig Birma och verka för birmakattens rätta och omsorgsfulla vård
  • Verka för en frisk och sund birmakatt
För att komma i kontakt med hela styrelsen maila oss på: styrelsen@birma.se
Föreningens Plusgirokonto är 3 95 94-7 och organisationsnummer 802415-3820.