Annons
Facebook

Upphovsrättsinformation

För sidan gäller svensk upphovsrättslagstiftning och brott mot detta kommer att leda till polisanmälan.

Hemsidan benämns i denna text så som Birma.se, men samtliga regler gäller även för Birma.nu och samtliga subdomäner.

Användning

Birma.se och den information som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrift eller användande på något annat sätt) om inte Birmasällskapet har givit skriftligt tillstånd till annan användning.
Publicering för en större grupp (tex på internet) är inte privat bruk.

Material

Användares meddelanden till Birmasällskapet och allt material användare översänder till Birmasällskapet via e-post eller via hemsidans webbsidor är icke konfidentiellt och kommer att behandlas som sådant av Birmasällskapet.
Alla sådana meddelanden och allt sådant material blir Birmasällskapets egendom och Birmasällskapet äger fritt besluta hur sådana meddelanden och sådant material skall användas.
Användare har inte rätt att översända material till Birmasällskapet utan att han/hon äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse Birmasällskapet med materialet.

Material som presenteras på Birmasällskapets hemsida Birma.se är således endast avsett som information.
All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Birmasällskapet.

Innehåll

Birmasällskapet strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
Birmasällskapet svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
Birmasällskapet förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.

Banners och länkning

Länkning till Birma.se skall ske till förstasidan http://www.birma.se.
Följande banners (bilder) får användas fritt för länkning till Birmasällskapet.

 
http://www.birma.se/banner/01.jpg
Kod för länk: <a href="http://www.birma.se/"><img src=http://www.birma.se/banner/01.jpg border="0"></a>

 
http://www.birma.se/banner/02.jpg
Kod för länk: <a href="http://www.birma.se/"><img src=http://www.birma.se/banner/02.jpg border="0"></a>


http://www.birma.se/banner/03.jpg
Kod för länk: <a href="http://www.birma.se/"><img src=http://www.birma.se/banner/03.jpg border="0"></a>


http://www.birma.se/banner/04.jpg
Kod för länk: <a href="http://www.birma.se/"><img src=http://www.birma.se/banner/04.jpg border="0"></a>


http://www.birma.se/banner/05.jpg
Kod för länk: <a href="http://www.birma.se/"><img src=http://www.birma.se/banner/05.jpg border="0"></a>