Annons
Facebook

Utställning - Hur går det till?


Birmasällskapet tackar Alfakatten som har gett oss tillstånd att återpublicera denna artikel.

Hur ska jag förstå vad som händer och sker när jag ska på utställning?

 

Entre Nedanstående artikel är i sak skriven för medlemmar i SVERAK men de allmänna råden kan naturligtvis användas av vem som helst som ska vara med på en utställning. Alfakatten är en av ca 50 kattklubbar i Sverige. ALFA är medlem i SVERAK, vars betydelse är Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Till detta förbund är de cirka femtiotalet kattklubbarna anslutna.
SVERAK i sin tur är internationellt underställt FIFe, som är en sammanslutning av många olika länders kattförbund. Utställningar kan exempelvis vara internationella eller nationella, det senare är lite mer ovanligt och innebär bl. a att enbart katter utan titlar kan vara med och tävla. På en utställning hittar du de flesta godkända raser samt färger i många varianter. En kattutställning kan vara något förvirrande för en förstagångsutställare eller en besökare. Nedan gör jag ett försök att hitta i allt det som är en kattutställning. Jag börjar från början och tar också med sådant som händer bakom kulisserna. Bra att veta för den oerfarne att en utställning är ett stort arrangemang som kräver ett antal engagerade kattklubbsmänniksor för att få det att fungera.

Vad händer bakom kulisserna?

En utställning börjar man att planera minst ett år innan den ska genomföras. Klubben skickar in en begäran om att anordna utställningen till vårt svenska förbund. SVERAK i sin tur skickar iväg anmälan till FIFé. FIFé kontrollerar att regelverket uppfylls och godkänner utställning. I regelverket regleras tex. avstånd mellan utställningar. Som regel har klubben tagit in önskemål från sina medlemmar vilka domare de vill ha. En inbjudan skickas till de föreslagna domarna. Det gäller att vara ute i tid för att man ska kunna boka de domare man vill ha. Vissa är bokade långt fram i tiden. Ofta utser klubben en utställningskommitte som ansvarar för utställningen. I den brukar det ingå ansvariga för sekretariat (dit alla anmälningar kommer), prisrum m fl. Prisrummet och PR/Annonsansvariga börjar tidigt jobba för att i tid kunna jaga både priser och annonsörer samt försäljare av kattartiklar till utställningen. Under denna tid så gör man också den officiella inbjudan som senare ska skickas ut. Inte minst så måste man också ha en utställningslokal.

Vad händer sedan? Eller, vem gör vad?

Utställningsinbjudan
Kattklubben startar med att skicka ut en inbjudan till sin kattutställning. Den mejlas ofta till samtliga kattklubbar i Sverige samt till SVERAKs kansli. Inbjudan presenteras i förbundstidningen Våra Katter. Inbjudan finns också på SVERAKs webbsida samt på klubbens egen hemsida.

Vad betyder allt på utställningsinbjudan?
Nationell utställning betyder att du bara kan tävla med katter i klass 9 och 10, dvs. de katter som ännu inte erhållit någon titel. Vidare kan du tävla i klasserna för kattungar, veteraner, avel och uppfödning samt huskatter. Katterna i avel och veteran kan vara katter med höga titlar.
Internationell utställning betyder att man har med alla utställningsklasser. På denna utställning måste man uppfylla ett minimum med katter samt man måste också ha minst en utländsk domare.
Kategorier indelade i hårlag samt kategorierna I-IV med de vanligaste raserna. Huskatterna tävlar i en egen klass.
Domare som är närvarande och skall döma de olika kategorierna. Under kategori ser du vilka kategorier som domaren är tillåten att döma. Domaren dömer ca 40 katter per dag.
Inbetalning som vi kallar utställaravgiften betalar du till det betalkonto som står angivet. Vill du vara säker på att komma med så betalar du så snart du kan. Finns det ett datum för första betalning så brukar det vara styrande för om man kommer med. Inbetalningen ska du förse med uppgifter så att vi kan identifiera ägare och katt. Dvs skriv kattens namn och ras samt ägare. Det är också bra om du skriver ett telefonnummer om arrangören har någon fråga. Skriv också dit eget plusgiro eller aktuellt konto för eventuell återbetalning. Betalar du via internet och inte kan skriva så mycket information så är det bra om du anger: t ex PER för rasen perser (titta på stamtavlan), efternamn, antal katter samt ditt postnummer. OBSERVERA att du ska vara noga med betalningsinformationen så att den kan paras ihop med katten och ägaren som står på kattens anmälan.
Första och sista betalningsdag anges alltid på svenska inbjudningar. Ibland blir det fullt fort och ibland tar klubbarna mot katter tom efter sista datum. Ring och hör efter om du är osäker.
Anmälan beskriver vad det kostar att ställa ut en katt. Ibland tar klubbarna extra betalt för avelsklasser och veteraner. Priser & Annonser vill man gärna ha till en utställning. Vill man att de ska komma med i katalogen så anmäler man till den person som står namngiven. Kanske är du lite för ny för att annonsera men alla blir glada för ett litet extrapris och det kan vara allt ifrån prisrosetter, små prydnadsfigurer, vin. Ja, allt är möjligt för den påhittige.
Assistenter har vi som bär fram tävlande katter. På många utställningar får ägaren bära fram sin katt själv. Annars är det viktigt att du har nummerlapp på din katt. På utställningen finns en assistentansvarig.
Elever & Montrar vill vi också ha. Eleverna går sin utbildning för att bli domare och sitter jämte domaren och blir undervisad. Hos monterägarna kan du köpa allehanda kattsaker alltifrån mat till smycken och prydnadssaker.
Allmänt är en tung rubrik. Här får du veta att FIFEs och Sveraks regler gäller. Tidigare kunde du läsa vad FIFé och SVERAK är och på www.sverak.se kan du skriva ut kapitel 4 i regelverket som är utställningsregler. Under denna rubrik hittar du också incheckningstid när katterna skall vara på plats hos veterinären. Tänk på att vara i tid! Annars finns ingen veterinär på plats. Utställningens stängningstid anges också. Tänk på att du måste vara kvar på utställningen hela dagen inte bara tom din katt är bedömd. Ibland kan arrangören på begäran utfärda dispens för en ägare att åka hem men då skall det finnas ordentliga skäl. De flesta arrangörer kan räkna upp många roliga orsaker de hört genom årens lopp.
Informationsansvariga i klubben anges alltid. Ofta anger man också de enskilda personernas specialitet så att man direkt ringer till rätt person.
Hotell brukar vara det sista man anger i sin bekräftelse. De som står angivna är också hotell som tar emot katt.
Hur får jag inbjudan?
Den egna kattklubben förmedlar utställningsinbjudan vidare till sina klubbmedlemmar. Kontakta din klubbsekreterare för att höra vilka rutiner din klubb har för att förmedla inbjudningarna. I gula sidorna som finns i SVERAKs tidning Våra Katter finns flera inbjudningar. Våra Katter får du via din klubb. Titta annars på SVERAKs hemsidor.

Vad gör du?

Anmälan
Kattens behov
Informationen

Anmälan
På SVERAKs hemsida www.sverak.se hittar du blanketten för att anmäla till utställningen. Har du inte tillgång till PC så finns blanketten att få av din klubbsekreterare. När blanketten är ifylld skickas den till din klubbsekreterare eller den man har utsett som utställningssekreterare i din egen klubb. Om du har efteranmält din katt, dvs. efter det slutdatum som står på inbjudan, brukar det vara vanligt att man skickar en kopia till klubben och ett original till arrangerande klubb.

14 dagar innan utställningsdagen skickar kattklubben ut en bekräftelse. Kontrollera noga dina uppgifter. Är det något fel på kattens uppgifter eller eventuell uppgift om betalning, utställningsklass så skall du kontakta den som står som ansvarig. Får du inte utställarkortet/bekräftelsen senast en vecka innan så kontakta arrangerande klubb och efterhör orsaken.

TIPS: Kontrollera bekräftelsen noga

Har din katt ändrat klass – anmäl till arrangören.
Tiden för veterinärincheckning.
Vägbeskrivning.
De flesta klubbar lämnar ett telefonnummer till någon funktionär som du kan nå på utställningsmorgonen om det händer något på vägen.
Skulle din katt bli sjuk så måste du ha ett veterinärintyg som styrker detta för att få betalning tillbaka. Eventuella avdrag görs för administrativa kostnader. 

Vad händer bakom kulisserna under anmälningstiden?

Under denna tidpunkt har kattklubben bråda dagar igen.

Nu händer det mycket för de som har hand om sekretariatet. Ofta en hektisk tid men lika ofta ganska kul för de inblandade. Anmälningarna börjar droppa in.

 • Klubbarna brukar skicka in dem vartefter de får dem så vänta aldrig med att skicka in dem till din klubbsekreterare.
 • Varje katt registreras in i ett dataregister som producerar diverse listor och en slutlig katalog.
 • Har du skrivit tydligt på din anmälan så är det inte svårt att registrera dina uppgifter.
 • Man gör en fördelning av katterna mellan de domare som närvarar.
 • Man skriver en bekräftelse och skickar till alla utställare senast 2 veckor före utställningen.
 • Man skriver domarlistor, incheckningslistor och diverse andra listor.
 • Man sorterar färdiga eller skriver nummerlappar till burar.
 • Nu är det dags att sammanfoga katternas kataloguppgifter med allmän information, adressregister och de annonser som skall finnas i katalogen.

Hur skall Du förbereda din katt?

Några enkla saker som du snabbt gör själv är:

 • Kontrollera öronen och gör dem rena om de är smutsiga. Var försiktig, katter är rädd om sina öron.
 • Klorna på alla 4 tassarna skall vara klippta. Klipp bara den yttersta toppen ett par – tre dagar före utställningen.

Badning & pälstrimmning
Det råder olika uppfattning hur mycket eller lite man behöver trimma sin katt inför en utställning. Många gånger beror det naturligtvis på kattens pälskvalitet hur mycket man behöver jobba med den. Det här kräver träning samt man måste också se hur den enskilde kattens päls reagerar. Ta hjälp av din uppfödare som bäst känner till vilken pälskvalitet din katt har. Långhårskatter kräver en hel del trimning och badas vanligtvis före en utställning. Använder du puder så skall det göras innan du kommer till utställningen.
Semilånghårskatterna kräver inte fullt lika mycket trimning men badas vanligtvis före en utställning. Korthårskatterna & Siames/Orientalkatterna kräver en aningen mindre trimmning men det finns en hel del att göra för att "snygga upp" även dessa. På utställningen är det bara slutfinishen som ska göras. Har du inte gjort förarbetet så är det försent nu.

TIPS: Hur badar jag min katt - många hemsidor har tips om detta.

Vad behöver man ta med sig till en utställning
Bortsett från att man naturligtvis skall ha med sin katt…. Skratta inte nu det har faktiskt hänt mer än en gång att en nervös kattutställare har glömt sin katt hemma.

Kattens behov

Spruta
 • Bekräftelse/Utställarkort från arrangerande klubbens utställningssekreterare.
 • Kvittering på att avgiften är betald Stamtavla eller papper på att katten är under registrering.
 • Papper på att katten är ID-märkt.
 • Kan katten ta titel – dvs. den saknar bara ett certifikat i den aktuella klassen så tag med kopior på bedömningssedlarna för dessa måste visas upp.
 • Har den domare, som ska döma din katt, tidigare gett ett eller två certifikat i samma klass? Då behöver du eventuellt en kontrasignering. Säg till i sekretariatet innan bedömningarna startar.
 • Vaccineringsintyg — Grundvaccinering samt revaccinering får ej vara yngre än 15 dgr och ej äldre än 1 år.
 • Vita katter måste ha intyg om dövhet.
 • Huskatter måste ha kastreringsintyg.
 • Transportbox
 • En liten necessär som innehåller en liten sax, någon typ av gloss (antistatmedel) och kam.
 • Underlag att ligga på eller en korg eller dylikt som katten gillar att ligga i.
 • Vattenskål och matskål
 • Kattsandlåda med spade samt plastpåsar. Observera att det i inbjudan brukar stå om det finns sand eller ej. 

Utställningsburen

Under kattens lediga tid på utställningen, när den inte är hos domaren, tycker den om att sitta i sin tilldelade bur. Du bör inreda buren med ett burskynke, tak, underlag (matta, filt el dyl), en låda med sand, en skål med mat och en skål med vatten.

Burskynket sätter du upp inne i buren. Det finns många olika sätt att sätta upp burskynket. Ett sätt är att sy fast några band parvis högst upp på skynket för att sedan knyta upp skynket i buren. Det går åt ca 7 par band. Ett annat sätt är att trä gardinspiraler i en kanal som man syr högst upp i skynket. Man klipper till 3 längder spiraler, 2 som är 60 cm långa och 1 som är 75 cm lång (inkl krokar i varje ände). Det är lämpligt att klippa till dem på utställningen så att man ser att de passar ordentligt i buren. Krokarna får man bända upp lite för att de ska gå att fästa i buren. I burskynkets kanal måste man klippa upp ett par hål för att kunna trä ur spiralerna och fästa i varje hörn av buren. En enkelbur tilldelas de katter som sitter själva. Om du har 2 eller 3 katter som sitter tillsammans får de en dubbelbur.

BurskynkeBURSKYNKE till enkelbur samt TAK Skiss över burskynket Byrskynket bör vara 2 m långt samt ung 70 cm högt Burens mått är 75 cm brett, 60 cm djupt och 60 cm högt Skiss över taket Taket bör vara 75 x 60 cm så att det täcker ovansidan av buren.

BURSKYNKE till dubbelbur samt TAK Byrskynket bör vara 2,8 - 3 m långt samt ung 70 cm högt Burens mått är 150 cm brett, 60 cm djupt och 60 cm högt Taket bör vara 150 x 60 cm så att det täcker ovansidan av buren.


Personliga behov

Här blir listan inte lika lång men vem är stjärnan i denna show?

 • Sköna skor.
 • Pengar att handla för hos våra monterförsäljare.
 • Termos med kaffe.
 • En stol – men tänk på att inte dölja din katt bakom allt "bråte". Du vill väl att andra ska se din vackra katt? Det ska också vara tillräckligt med utrymme mellan burraderna om någon olycka skulle hända. Så snälla du tänk på att inte ställa stolen i burraden.

Det här är saker som kommer att hända under dagen

Vilka är det du möter när du kommer till utställningen? Är det första gången kommer det säkert att kännas lite virrigt. Men var lugn efter ett par gånger så känner du dig van! 

Veterinären

I entrén väntar veterinären och ett par assistenter. Assistenterna vill se din stamtavla eller kattens EU pass för att kontrollera vaccineringens datum. Här visas också eventuella andra intyg som rör kattens hälsa. Var beredd med dina papper. Vidare så gör man ett eventuellt stickprov för att kontrollera kattens ID-märkning. Veterinären tittar och känner igenom din katt för att se om den är frisk. Denna besiktning är en mera ytlig genomgång eftersom det inte finns resurser och tid till någon stor undersökning. Ibland händer det att veterinären tvingas avvisa en katt. Detta gör hon i samråd med utställningskommissarien. Klubben tillhandahåller ett intyg där det står angivet varför samt också en förklaring vad som har skett. Intyget är underskrivet av veterinären och arrangörens utställningsansvarige. Utställningsansvarige ansvarar för att katten stryks ur dagens tävling. Det är aldrig roligt att avvisa någon och vi ber dig om detta händer att du har förståelse och tänker på utställningens resterande katter när det gäller den eventuella smittorisken.

Incheckningen

Vid incheckningen visar du upp din bekräftelse . Sekreteraren plockar fram ditt kort av vilket du får en kopia. Du blir tillfrågad om du har alla katter med dig för att sekretariatet på ett tidigt stadium kan märka katter som är borta från tävlingen. På lappen du får står din katts tävlingsnummer och eventuell burrad som katten sitter på. Har du inte betalt så finns kassören också vid incheckningen för att ta betalt. OBS En del klubbar har nu börjat med fri burplanering vilket innebär att du själv ska utse en ledig bur för din katt.

 


Burrad

 I utställningshallen finner du ett antal burrader. Dessa är vanligtvis uppmärkta från A osv. Läs på papperskortet du fick i incheckningen och leta rätt på din burrad. Här finner du en bur som är märkt med din katts nummer.

Kattens utställningsbur

Ofta finner du ovanpå buren kattmat som någon sponsor har skänkt till de tävlande katterna. Pynta nu buren med ditt burskynke samt underlag, Ge aldrig katten någon typ av mat på utställningen som den aldrig ätit förut då den lätt kan få diarré av nya matsorter. Pröva dessa hemma istället. Fyll vattenskålen. Låt nu katten få roa ner sig en stund. Du ska nu köpa en utställningskatalog där alla närvarande katterna finns angivna med sina tävlingsnummer. Dags för en kopp kaffe kanske?

Informationen

Varje utställning presenterar de tävlande katterna i en katalog . I den kan du också se vem som dömer respektive kattras och/eller färg. För att vara beredd på när din katt ska bäras fram till domaren kan du titta i katalogens början och se vad just ”din” domare ska döma. Räkna katterna, uppskattningsvis så dömer domaren ungefär 8-10 katter i timmen. På en bära-själv-utställning är du själv ansvarig att katten kommer fram till domarbordet i tid. Katalogen finns att köpa i informationen. I katalogen kan du också hitta annan kattinformation samt kattungar till salu. Ibland finns nummerlapparna till katternas halsar i informationen. På en del utställningar ligger de i burarna. En del saknar dem helt. Det är till informationen du ska gå om du behöver ställa frågor!

Sekretariat

Det är här du skall visa bedömningssedlarna om din katt kan ta titel. Många klubbar har en deadline någonstans på morgonen hur länge du kan lämna in ändringar så var uppmärksam på det. Ibland ligger sekretariatet dolt men då bruka de ha ett bord någonstans i hallen där de tar emot ändringar.

Prisrum

Prisbord Om du har med dig något pris till prisrummet så passa på att lämna den tidigt på dagen medan det ännu är lugnt. Prisrummet har alltid mycket stressat på eftermiddagen när panelerna börjar. Prisrummet ansvara för att priserna kommer ut på respektive katts vinnande bur. En del klubbar tar extra betalt för prisrosetterna en del gör det inte. I en del klubbar är det också vanligt att utställarna själva får hämta rosetterna i prisrummet.

Utställningsansvarig

Eller utställningskommissarie som det också kallas är ansvarig för genomförandet av utställningen. Han/hon är den som skall se till att allt flyter, han skall också se till att tider och regelverk hålls. Som vi tidigare sa så är det inte bara för oss utställare som vi arrangerar utställning. Ofta har en kattutställning många besökare och de vill gärna se katterna och prata med uppfödare och ägare. Tänk på att inte ställa stolar och diverse annat framför buren så att katterna inte kommer till sin rätt. Här är också en del av ansvaret för kommissarien att bl. a tänka på brandrisk och mycket mer.

Assistenter

Så här se det ut vid bedömningen. Här är det en assistent som presenterar katten.

Assistenterna bär fram katterna till domarna. På en del utställningar brukar man få bära katten själv. Det innebär att domaren har en assistent som håller ordning och att ägarna bär sina katter själv. Trots allt, det är bra att katten har sin nummerlapp. Det har hänt att någon katt hamnat fel eller lyckats ta sig ur sin bur. Då är det bra att veta vilket nummer katten har.

 

Domare

Domarna kan vi välja från hela världen. De skall tala engelska, franska eller tyska som är de tre officiella FIFéspråken. Här i norden brukar de som kan, tala skandinaviska. Domaren dömer katten efter en standard som innehåller 100 poäng. Domarens utslag är rådande och du kan endast överklaga tekniska felaktigheter. Tänk på att det som hände på förra utställningen eller som kan hända på nästa är tabu. Katten är på denna utställning här och nu och är i en kondition för dagen samt har också en för dagen unik konkurrens. Standarden tillåter en del eget tyckande men de flesta domarna brukar motivera sig väl så att man förstår deras val av vinnande katt. Naturligtvis håller inte alla med men det vore väl inte så kul om allt vore klart innan eller hur?

Resultattavla

Varje katt har fått en egen bedömningssedel som domaren skrivit. På den står kattens placering. Denna bedömningssedel hamnar på kattens bur. Alla katternas resultat skrivs ner på en resultattavla som du kan hitta någonstans i lokalen. Här numreras katterna från 1 och uppåt precis som i katalogen.  

Nu börjar bedömningarna vad ÄR DET egentligen som händer?

Varför har vi kattutställning?

Kattutställning - vilket magiskt ord, en del upplever det som mer eller mindre skadligt för katten, en del har det som hobby - men katten då? Han bryr sig knappast alls. Varför har vi då kattutställningar? Är det bara för att tillfredsställa ägaren? Alldeles så enkelt är det nu inte. En kattutställnings främsta syfte är att sprida kunskap och kännedom om god katthållning till utställningens besökare. Att också få en möjlighet att visa olika kattraser som finns i Sverige samt att även ge besökaren en möjlighet att prata med kattägare och uppfödare. En utställning ger också uppfödarna möjlighet att träffas och diskutera.

Katalog

Utställningens katalog är till stor hjälp för besökaren och nybörjaren. I den finns samtliga katter i nummerordning, vilken ras och färg katten tillhör samt i vilken klass katten tävlar. En förteckning vilken domare som dömer katten finns samt en komplett utställarförteckning. Ibland kan man också hitta en förteckning över utställare som är uppfödare och har kattungar till salu.

Så här kan det se ut i katalogen:

SBI d, Rödmaskad Birma
Domare: Jan Högberg

Klass: 3 Grand Internationell Champion

287        GIC Cheapthills Rioja
Hona     d 21 / 1995-07-27 / S SVERAK 1333758 K4
LÖ          F: SC Cheapthrills Pimpernell, SBI d
SÖ          M: Cheapthrills Turtle Nanini, SBI f
               U: Solweig Sköllerbrant
               Ä: xxxxxxx, ALFA
               Kattungar till Salu 
 

Uppdelning

De tävlande raskatterna delas först upp i fyra KATEGORIER.
Varje kategori delas sedan upp i raser och färger , för vissa raser även i färggrupper, det senare kallas varianter.
Alla raser eller varianter är från "toppen" uppdelade i kön, ålder - vilket innebär olika tävlingsklasser, beroende på vilka tidigare meriter katten har.
Vi delar också rasen inbördes i ungdjur, junior, vuxen och kastrat . Kastrerade katter tävlar för sig och jämförs inte med okastrerade vilket ibland kan ske mellan ungdjur och vuxna. Alla dessa begrepp kommer att beskrivas ordentligt lite längre fram.
Huskatten - katten som får se ut hur "katten" som helst har en egen tävlingsklass. Man delar upp dem i långhår och korthår samt i hon- respektive hankatter. Huskatter över 10 månader måste vara kastrerade.
Samtliga katter bärs fram av ägaren till domaren men ibland använder sig klubben av funktionärer som vi kallar assistenter. Domaren har enbart uppgift om kattens tävlingsnummer, och får inte ta del av katalogen förrän samtliga tävlingsetapper är slutförda. Naturligtvis blir en del katter med tiden "kändisar" och känns trots allt igen.

 


Standard

Varje ras har en standard som beskriver idealkatten. En katt som uppfyller standardens alla krav finns knappast men det skall vara det som varje seriös uppfödare strävar för att uppnå. Standarden innehåller 200 poäng där de första läggs helt på veteriärincheckningen, dvs klarar katten veterinärkontrollen?
De resterande 100 poängen fördelar sig exempelvis på:

 1. Huvud i form.
 2. Kropp i storlek och form.
 3. Ögon i form och färg.
 4. Svansens längd och form.
 5. Speciella karakteristiska utseenden för rasen.
 6. Kondition mm.

Tävlingsmomentet

Tävlingsmomenten för raskatter kan man dela upp i olika nivåer. I de vuxna katternas klasser tävlar man för att erhålla certifikat. Se vidare BEDÖMNINGSGRADER - Resultat. Varje domare bedömer under en utställningsdag cirka fyrtio katter. Från varje kategori tar domaren ut sex katter (nivå 3) som skall tävla i en panel mot de andra domarnas bästa katter inom samma kategori (nivå 4).

NIVÅ 1 - Klassbedömning Här tävlar ungdjuren för att bli klassvinnare och de vuxna katterna för sina respektive certifikat. Har man vunnit sin klass så går man vidare till
NIVÅ 2 om domaren inte säger någonting annat. Kontrollera noga hur många katter som är kvar innan färgvarianten är klar. (Uppdelat på vuxen, kastrat, junior eller ungdjur) NIVÅ 2 - Bäst i variant (BIV) Katten tävlar sedan vidare i sina grupper vuxen, kastrat, junior och ungdjur för Bäst i Färg. När antalet katter inte är minst 3 i gruppen så jämförs de olika grupperna tillsammans. Observera att om din katt är vuxen eller kastrat och BIV-vinnaren är motsatt kön så kan det tänkas att din katt kommer att tävla vidare i NIVÅ 3.
NIVÅ 3 - Domarens bästa (NOM) Vidare inom samma grupper samt kategori tävlar de fortsättningsvis för Domarens Bästa Katt. Bland de vuxna och kastrerade katterna väljer man bästa hane respektive hona. Dessa vinnande katter går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra domarnas kandidater.
NIVÅ 4 – Best in Show Paneler Därefter koras samtliga Bästa Katter inom kategorin uppdelade på vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Katterna får nu titeln Best In Show.

I en panel kan mycket hända som ter sig mycket konstigt både för den mindre och den helt ovane: Oavgjort i panel Domarna som sitter i panelen kan i vissa lägen rösta oavgjort - då är det lotten som gäller. Men icke vilken lott som helst utan man lottar vilken domare som skall få avgöra "tvisten". Förlorande katter eller "Slagna Katter" som det lite slentrianmässigt sägs Ofta talar man i panelen om "slagna" katter. Naturligtvis så slår vi inte våra katter utan man syftar på de katter som förlorar i panelen.

KATEGORI och RASER gäller från 160101

Under många år har indelningen inom kategorierna diskuterats och vid FIFes General-församling 2013 beslutades slutligen att ny indelning gäller från den 1 januari 2016. (kategori t.o.m. 151231 inom parentes):

Kategori I – tävlande i färg

Exotic (EXO), perser (PER), ragdoll (RAG), helig birma (SBI) och turkisk van (TUV).

Kategori II - tävlande i grupp

American curl, la perm, maine coon, neva masquerade, norsk skogkatt, sibirisk katt och turkisk angora (samtliga från tidigare kategori II).

Kategori III - tung och mediumtyp

Bengal, burmilla, brittiskt korthår, burma, chartreux, cymric, europé, kurilean bobtail, korat, manx, egyptian mau, ocicat, singapura, snowshoe och sokoke (samtliga från tidigare kategori III).

Kategori IV (orientalisk och elegant typ, hårlösa och rexar)

Abessiner, balines, cornish rex, devon rex, don sphynx, german rex, japanese bobtail, orientaliskt korthår och långhår, peterbald, russian blue, siames, somali och sphynx.

Från den 1 januari 2016 gäller även (bland annat) att:
brittiskt långhår (BLH) är godkänd som preliminär ras
brittiskt korthår ändrar EMS-kod till BSH.
seychellois korthår (SYS) blir vitfläcks siames (SIA * 01/02/03)
seychellois långhår (SYL) blir vitfläcks balines (BAL * 01/02/03)

FÄRGER och MÖNSTERINDELNING eller VARIANTER

I katalogen finner du att färger och mönster på katterna liksom raserna har en förkortning. Rasernas förkortningar kan du hitta under kapitlet KATEGORI.

Nedan beskrivs de vanligaste färgerna och mönstren.

Färger
n svart
a blå
b choklad
c lila
d röd
e creme
f svartsköldpadda
g blåsköldpadda
h chokladsköldpadda
j lilasköldpadda
o sorrel
p beige fawn
q sorrelsköldpadda
r beige fawnsköldpadda
s silver
t amber
w vit
x icke godkända färger

Mönster
01 van
02 harlekin
03 bicolour/tvåfärgad
04 mitted
09 vitt - obestämd mängd
11 shaded
12 tippad
21 agouti
22 tabby, klassisk
23 tabby, tigré
24 tabby, spotted
25 tabby, tickad
31 burmamaskad
32 tonkinesmaskad
33 Maskad (siames, colourpoint mfl)

Ögonfärg
61 blå
62 gul
63 odd-eyed
64 grön
65 burma-ögonfärg
66 tonkanes-ögonfärg
67 siames/pointad ögonfärg

Nedan beskrivs några exempel på raser:
PER fs 11 Perser, shaded sköldpadd
PER w 62 Perser, vit gulögd
SBI n 21 Birma, bruntabbymaskad
DRX Devon Rex

Bedömningsklasser

Kastrerade katter tävlar i klasserna med jämna nummer, dvs. 2, 4, 6, 8, 10
Okastrerade katter tävlar i klasserna med ojämna nummer, dvs. 1, 3, 5, 7, 9
Juniorer och kattungar tävlar i klasserna 11 respektive 12

Klass 1 SUPREME CHAMPION
Okastrerade katter som erövrat 9 eller 11 CACS

Klass 2 SUPREME PREMIER
Kastrerade katter som erövrat 9 eller 11 CAPS

Klass 3 GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Katter som erövrat 6 eller 8 CAGCIB

Klass 4 GRAND INTERNATIONELL PREMIER
Katter som erövrat 6 eller 8 CAGPIB

Klass 5 INTERNATIONELL CHAMPION
Katter som erövrat 3 CACIB

Klass 6 INTERNATIONELL PREMIER
Katter som erövrat 3 CAPIB

Klass 7 CHAMPION
Katter som erövrat 3 CAC

Klass 8 PREMIER
Katter som erövrat 3 CAP

Klass 9 ÖPPEN KLASS
Vuxen katt över 10 månader

Klass 10 KASTRATKLASS
Kastrerad katt över 10 månader

Klass 11 JUNIOR
Kattunge mellan 6-10 månader

Klass 12 UNGDJUR
Kattunge mellan 3-6 månader

Klass 13 NOVISKLASS
Stängd i Sverige Icke stambokförda katter som ska godkännas som en ras.

Klass 14 HUSKATT
För samtliga katter utan stamtavla

Klass 15a SENIOR
För alla katter mellan 7-10 år

Klass 15b VETERAN
För alla katter över 10-

Klass 16 AVEL
För han- eller honkatt med minst tre avkommor utställda

Klass 17 UPPFÖDNING
För uppfödare ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda. Minst en måste vara ungdjur. (Ny regel 100101) 

Bedömningsgrader - resultat

Det bästa en katt kan erhålla är en excellent bedömning. En vuxen katt tävlar för att erhålla certifikat. Desto högre klasser man kommer upp i desto högre poäng krävs för att katten skall erhålla certifikatet. Det är enbart till den klassvinnande katten man delar ut certifikat och enbart i de fall när katten uppnår de för certifikatet fastställda poängen. Ett certifikat innebär alltid att katten har erhållit en excellent slutbedömning.

Gradering under denna nivå är "mycket bra" respektive "bra". I alla klasser placerar man katterna från 1 till 4. I flera fall byter man alltså ut 1: an mot ett certifikat. Det kan kanske verka lite förvillande att man använder ord som vi i normala fall anser är av positiv betydelse i våra lägsta graderingar!

Bedömningsgrader - certifikat

HP Hederspris Klass 1 & 2  
CACS Supreme Championcertifikat Klass 3 minst 97 poäng
CAPS Supreme Premiercertifikat Klass 4 minst 97 poäng
CAGCIB Grand Internationellt Championcertifikat Klass 5 minst 96 poäng
CAGPIB Grand Internationellt Premiercertifikat Klass 6 minst 96 poäng
CACIB Internationellt Championcertifikat Klass 7 minst 95 poäng
CAPIB Internationellt Premiercertifikat Klass 8 minst 95 poäng
CAC Championcertifikat Klass 9 minst 93 poäng
CAP Premiercertifikat Klass 10 minst 93 poäng
EX Excellent Delas ut i samtliga klasser utom klass 1 & 2 samt 13-17 minst 88 poäng
MB Mycket bra Delas ut i samtliga klasser utom klass 1 & 2 samt 13-17 minst 76 poäng
BRA Bra Delas ut i samtliga klasser utom klass 1 & 2 samt 13-17 minst 61 poäng
                                                       - 

Krav för de olika utställningstitlarna

Ett katt uppnår titlar enligt nedan när den erhållet angivet antal certifikat för minst ett givet antal domare i minst 1-3 länder. 

TitelAntal Certifikat Antal domare Antal länder
Premier 3 x CAP 3 olika domare  
Champion 3 x CAC 3 olika domare  
Internationell Premier 3 x CAPIB 3 olika domare 2 olika länder
Internationell Champion 3 x CACIB 3 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Premier
Ett av följande alternativ
6 x CAGPIB
8 x CAGPIB
3 olika domare
4 olika domare
3 olika länder
2 olika länder
Grand Internationell Champion
Ett av följande alternativ
6 x CAGPIB
8 x CAGPIB
3 olika domare
4 olika domare
3 olika länder
2 olika länder
Supreme Premier
Ett av följande alternativ
9 x CAPS
11 x CAPS
3 olika domare
6 olika domare
3 olika länder
2 olika länder
Supreme Champion
Ett av följande alternativ
9 x CACS
11 x CACS
3 olika domare
6 olika domare
3 olika länder
2 olika länder

Övriga uttagningar

 • BIV 95 poäng. Bäst i variant delas ut för vuxen, junior, ungdjur och kastrat. Minst tre tävlande.
 • NOM 97 poäng. Domarens bästa kandidat. Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona.
 • BIS kat I Best In Show kategori I - långhår. Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
 • BIS kat II Best In Show kategori II - Semilånghår. Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
 • BIS kat III Best In Show kategori III - Korthår. Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
 • BIS kat IV Best In Show kategori IV - Oriental. Delas ut för vuxen hane, vuxen hona, junior, ungdjur, kastrat hane och kastrat hona. Samtliga bästa katter hos varje domare och inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
 • BOB Best of Best kan ses som "grädde på toppen". En del klubbar tar ut detta andra gör det inte. Titeln är inofficiell och räknas inte inom förbundet som extra för årets katt. BIS väljs mellan de fyra grupperna och delas upp i vuxen, junior/ungdjur och kastrat. Vissa klubbar tar enbart ut en BOB-total. Ibland tar man också ut BOB mellan veteraner.

Uträkning för avel & uppfödning

AVEL Räknas ut i han- respektive honklass. Resultatet från de tre bästa avkommorna räknas ihop och divideras med tre. Mer än 10 poäng måste erhållas för att avelsdjuret skall medräknas i klassen. Delas upp i kategorier.
UPPFÖDNING Räknas på uppfödarnamnet. Resultatet från de fem bästa avkommorna räknas ihop och divideras med fem. Minst ett ungdjur. (ny regel 100101) Mer än 10 poäng måste erhållas för att uppfödningen skall medräknas i klassen. Delas upp i kategorier.

Meriter

Det finns titlar som en katt kan erhålla utifrån olika meriter.

Distinguished Show Merit (DSM)
Denna titel erhåller en katt efter 10 st Best in Show på internationella utställningar. Det är BIS-titlar från klass 1-10 för raskatter och klass 14 för huskatter som räknas. Kortaste tidspannet mellan första och sista BIS-titeln är 2 år och 1 dag. Första BIS måste erhållits efter 2003-01-01.

Junior Winner (JW)
Denna titel erhåller en katt efter 5 st Best in Show på internationella utställningar tagna i klass 11 och/eller 12.

Distinguished Merit (DM )
Detta är en titel utifrån hur en katts avkommor har gått på FIFe-utställningar. En hane erhåller titel då han har minst 10 avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre och en hona erhåller titeln då hon har minst 5 avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre.

Distinguished Variety Merit (DVM)
Denna titel erhåller en katt efter 10 stycken Bäst i Variant (BIV) på nationella eller internationella utställningar Klass 1-12. Kortaste tidsspannet: 2 år + 1 dag. Endast BIV tagna efter 2008-01-01.

Utställning eller inte?

Utställning är kul det är också där du träffar likasinnade och du ges tillfälle att prata om ditt favoritämne - katten. Men trots allt - din katt skall alltid i första hand vara en trevlig och harmonisk hemmakatt. Det är ändå där ni tillbringar det mesta av er tid tillsammans. Tveka aldrig att ta kontakt med någon av oss i ALFAKATTEN om du önskar mer information oavsett om det gäller katt i största allmänhet eller någon utställningsfråga. För de olika raserna finns det också intresseföreningar som har specialiserat på bara en ras. De kan alltid ge goda råd om det är någon ras som särskilt intresserar dig.

Vad händer bakom kulisserna på utställningsdagen?

 1. Sekretariatet får in domarlistor vartefter domarna dömer katterna
 2. Man kontrollerar med sina kontrollistor om katterna tar titel eller ska kontrasigneras. Det är därför viktigt att du säger till i sekretariatet, om din katt kan ta titel eller behöver kontrasignering, innan bedömningarna startar.
 3. En resultatlista sammanställs efter katternas resultat.
 4. Resultattavlan som finns på utsällningen får samtliga resultat påförda så att utställarna kan se vilka katter som vunnit.
 5. Listorna går över till prisrummet som plockar ihop priser till respektive katt.
 6. När domarna är klara lämnar de in sina nomineringslistor på katter som skall tävla i panelen om Best-In-Show.
 7. Listorna sammanställs till panellistor som används vid uttagningen till Best-In-Show

Vad händer efter utställningsdagen?

 1. Så fort som möjligt ska resultaten läggas ut på webben.
 2. Samtliga papper från sekretariatet ska arkiveras
 3. Klubbar som har haft katter ska meddelas om resultaten
 4. Resultat skickas till SVERAKs kansli och årets kattuträknare
 5. Rapport ska skrivas till SVERAK om man använt burpoolen som är material som ägs av SVERAK, dvs alla kattklubbar i landet.