Länkar & Adresser

2022-05-11 kl. 14:08 av Lena Nordström


Dessa länkar leder direkt in till information eller möjlighet att testa din katt för olika saker. Vi väljer att lägga länkar på ett enda ställe så dessa alltid är aktuella.

Hemsideadress till viktiga enheter

Vi har valt att publicera olika enheter som har relevant information om katt och eventuella forskningar & sjukdomar eller det som rör upppfödning. Detta för att informationen alltid ska vara rykande aktuell och inte visa på länkar som inte är aktuella.

Veterinärmedicin

Statens Lantbruksuniversitet ‖ SLU
Här finns forskning som sker i Sverige och en kunskapsbank med veterinärer att kontakta.
https://www.slu.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt ‖ SVA
Här hittar man beskrivning på olika sjukdomar som katter kan drabbas av samt med tydlig lättlästa förklaringar vad som behöver åtgärdas. Det är till SVA man skickar eventuella prover som tas på katter.
https://www.sva.se/

University of California ‖ UC Davis
Här hittar man mycket av den internationella forskningen som berör katt. Här finns också länk till sidorna för olika tester.
https://www.ucdavis.edu/

Everycat Health Foundation före detta Winn Foundation
Det är också hit Birmasällskapet skänker de pengar som ni medlemmar har betalt in extra på er medlemsavgift. Sök på hemsidan efter FIP så kommer ni direkt in. Denna sida är på engelska men de flesta program har utmärkta översättningsprogram.
www.everycat.org 

Langford Bristol England
Här finns länkar till olika tester som kan göras på katt.
https://www.langfordvets.co.uk 

Svenska myndigheter

Jordbruksverket
Här hittar du olika bestämmelser och råd hur katterna ska skötas på bästa sätt. Här finns också ett regelverk och blanketter som bland annat handlar om bestämmelser gällande katt.
www.jordbruksverket.se

Notisum
Här bevakar man lagar från sverige och EU.
www.notisum.se

Konsumentverket
Här finns rättsfall och all hjälp en konsument kan behöva.
www.konsumentverket.se

Skatteverket
Här finns relevant information om beskattning, momsredovisning med mera för dig som är uppfödare. Som uppfödare räknas du från din första kull. Det innebär också att uppfödaren räknas som näringsidkare.
www.skatteverket.se 

Publicerad: 2022 06 01
Uppdaterad: