Integritetspolicy

2022-05-18 kl. 19:52 av Webmaster


Policy för hantering av personuppgifter

Har Du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår ordförande.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Det är viktigt att du som medlem i Birmasällskapet känner dig trygg i och har kännedom om
hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här hanteras personuppgifter som samlas in vid ett medlemskap i Birmasällskapet.

Hur samlas personuppgifterna in?
Vid ett medlemskap i vår klubb meddelar du själv ditt för- och efternamn, postadress,
mailadress och eventuellt telefonnummer via ett formulär på vår hemsida www.birma.se.
Insamlade uppgifter sparas i en databas. Du har när som helst rätt att ändra
inaktuella/felaktiga uppgifter som finns lagrade i databasen genom att kontakta ansvarig för
medlemsregistret.

Publicering av uppgifter, annonser och bilder på klubbens hemsida sker alltid på
medlemmens eget initiativ dvs med samtycke.

Vad är ändamålet med att samla in personuppgifter?
Ändamål med att samla in ovan beskrivna personuppgifter är att möjliggöra våra åtaganden.
Genom registrering i Birmasällskapets databas får du möjlighet att få utskick med
information från klubben, samt klubbens tidning Birma Aktuellt. Dessa utskick sker per epost eller vanlig post.

Förnyar du inte ditt medlemskap efter årsskiftet låter Birmasällskapet ”EJ-medlemmar” vara
kvar i databasen under nästkommande år, därefter tas uppgifterna bort.
Ex: under 2019 lagrar vi information från 2018 och 2020 raderas den informationen om man inte
förnyat sitt medlemskap under 2019.

Du kan även när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss genom att kontakta kassören.
Detta görs antingen genom direktkontakt per telefon eller per mail. Kassören meddelar
sedan ansvarig för medlemsregistret att ditt medlemskap har upphört och data raderas.
Det är vanligtvis klubbens sekreterare, ansvarig för medlemsregistret, kassör, ordförande
och webmaster som har tillgång till medlemslistorna.

Andra sammanhang där dina personuppgifter samlas in är vid anmälning till olika aktiviteter
som anordnas av klubben.

Du har rätt att begära utskrift på data Birmasällskapet lagrar om dig.

Dina personuppgifter delas inte med någon annan utan ditt samtycke.