Rasens historia

2022-04-21 kl. 07:54 av Lena Nordström


Rasen Helig Birma har funnits i Sverige sedan 1968. Här presenterar vi historian i Sverige.

Den första katt man kan koppla ihop med birmorna i Sverige var en experimentavelsuppfödd hane som hete Djamin af Bagartorp. Det var 1946 som Djamin visades på Stockholms första kattutställning. Hon hade inte de klassiska vita sockorna. Enligt uppfödare Arthur Nyhlén så var den parningen egentligen gjord för colorpointuppfödare men katten benämndes i vissa kretsar som birmasiames. Maina Hjelde som var en gammal medlem i Stockholms Kattklubb skrev att Djamin tyvärr var ensam i sin ras och därför bara blev parad med siameser, varav aldrig någon långhårig variant föddes. Runt om i Europa arbetade man i denna tidsperiod mycket med att framställa colorpoint som också i sina utfall fick en och annan vitsockad variant som användes på birmor runt om i världen.

Milstolpen för birmornas officiella framträdande i Sverige skedde den 25 juli 1968 när den brunmaskade honan Riquie de Ranchipur anlände till Sverige från den franske uppfödaren Jean-Louis Pindrey. Hon köptes av Pauline Bonning som var perseruppfödare på den tiden men också aktiv domare. Tyvärr dog katten utan att den fått några kattungar.

Jan Högberg dömer på Birmasällskapets Jubileumsutställning 2006

Under några år så importerades en hel del birmakatter från Holland, England och USA. Slutligen så föddes då den första kullen birmakattungar i Sverige. Det var Jan Högberg med stamnamnet af Silverbäcken som också fastnat rejält för den vackra rasen. Så rejält så att han satsade en hel del på importer från England, Holland och USA. Föräldrarna till de första kattungarna som döptes till Sinh Saga-Ell och Sinh Ester av Silverbäcken var den engelska hanen Praha Singh och den holländska honan Gentianas Mouche. Mouche prydde under många år första sidan på Birma Aktuellt.

Under alla dessa år så var det enbart 4 färger godkända, dvs. brunt, blått, choklad och lila. I Sverige fanns inga choklad- eller lilamaskade birmor registrerade. Att de två sistnämnda fanns med var nog mera en följd av att det fanns en genetisk möjlighet att få ett utfall av choklad och/eller lila med de katter som var registrerade. Chansen var minimal men som sagt möjligheten hade funnits där. Många importer skedde till Sverige de följande åren först och främst från England men senare också från Australien. Av den anledningen finns också flera av pionjärerna i England angivna med namn och stamnamn. Många av deras katter finns i våra svenska katters stamtavlor.

Intresset för att få nya avelslinjer och färger precis som andra raser blev mer och mer påtagligt.  I England hade man parat in siameser och colorpoint perser. Så nu fick vi också se många av de choklad- och lilamaskade katterna. De två pionjärerna i England var uppfödaren Elizabeth Brigliadoro med sitt stamnamn ”Schwechinthe” och Shirley Wilson-Smith med stamnamnet ”Mandessa” Det är också katter från dessa uppfödningar som la grunden för alla de chokladmaskade och lilamaskade linjerna vi ser runt om i världen i dag. Enligt Elizabeth så tog det 15 år att få fram birmakattens storlek och utseende.

När den röda färgen dök upp på våra birmor, så innebar det att vi fick ytterligare sex färgvarianter. Den röda färgens spektrum är rödmaskad, crememaskad, brun-(svart)sköldpaddmaskad, blåsköldpaddmaskad, chokladsköldpaddmaskad och lilasköldpaddmaskad. När det gäller den röda färgen så fanns det flera olika uppfödare som jobbade med olika bakgrund. Även här utnyttjade man korsning mellan icke birmor. Man använde bl.a. en långhårig huskatt samt perserkatter. Den första uppfödaren, redan 1975, på rött i England var Margaret Richards som hade stamnamnet  ”Mei Hua”.  Den mest framträdande uppfödaren som hade ett experimentavelsprogram i England var Ken och Hilary Clarke och deras uppfödning var "Hilken". Samtidigt bedrevs det också experimentavel i Sverige med huskatt för att få fram röda katter. Den röda färgvarianten godkändes av FIFé, med certifikaträtt, från och med den 1 januari 1990.

Tabby är ingen färg som en del lite felaktigt säger utan ett mönster som är ”randigt”. Beroende av basfärgen så är tabby ett distinkt väl definierat randigt mönster med goda kontraster. Mönstret har ett klassiskt M i pannan och en obruten linje som utgår från ögats yttre kant. Vidare så kan man se ”tummärken” på öronen. En vertikal linje går från huvudet. Benen och svansen har ringar. Anlaget för tabbyteckning är Dominant. D.v.s. en av föräldrarna måste vara tabby för att ge en tabbykattunge.

De engelska uppfödarna Shirley och Chris Stanton, ”Julipal” uppfödning och Pam Healey med ”Sibir” som stamnamn var grundarna av tabby i England. I och med att tabbymaskad birma godkändes, fick birmarasen ytterligare tio nya färgvarianter. Dessa nya varianter är bruntabby, blåtabby, chokladtabby, lilatabby, rödtabby, cremetabby, brunsköldpaddstabby, blåsköldpaddstabby, chokladsköldpaddstabby och lilasköldpaddstabby.
Tabbyvarianten godkändes av FIFe med certifikatsrätt från och med den 24 maj 1990.

När det gäller silver så finns det uppfödare runt om i världen. I Sverige introducerades silverbirmor 1999 av katteriet KittaMun-Ha med innehavare Bea Björklund. Varianten dras tyvärr med sig en del fördomar. Silver nedärvs Dominant. Vad betyder det?  Jo, att om en avkomma efter en silverkatt inte själv är silver så bärs anlaget INTE vidare. Det finns låggradiga varianter av silver men det syns att de är silver även om det är diffusare.
Silvervarianterna blev godkända i FIFé fr.o.m 1 januari 2017.

I stora delar av världen arbetar man med olika typer av experimentavelsprogram för att ta fram flera färger på Birmakatten. Man har kommit väldigt långt med apricos och caramel på Nya Zealand samt med Cinnamon och Fawn i Tyskland.

I Sverige ser vi följande höjdpunkter.

1968

Den första Heliga Birman registreras i Sverige.

1969

Första birmakullen födds i Sverige med stamnamnet af Silverbäcken.

1969

Praha Singh, brunmaskad hane, erhåller som första Birma titeln Bästa Långhår.

1976

The Midnight Sun Society for the Sacred Cat bildades eller som det kom att kallas, Birmasällskapet.

1979

Krusetorps Cerina, brunmaskad hona, ehåller som första Birma titeln Best of the Best.

1986

Arbaybi Bashful Beau, blåmaskad hane, erhåller som första katt i FIFé titeln Europa Champion.

1990

De röda varianterna inklusive sköldpaddorna godkändes av FIFé.

1990

Tabbyvarianterna godkändes av FIFé.

2006

Birmasällskapet firade 30 år.        

2016    

Birmasällskapet firade 40 år

2017

Silver godkänns i samtliga färgvarianter. Kallas ”smoke” när katten har en solid färg utan mönster.

2020

Birmasällskapet skapar Birmadagen

2021

Birmasällskapet skapar Internationella Birmadagen