Upphovsrättsinformation

2022-04-10 kl. 00:18 av Webmaster


För sidan gäller svensk upphovsrättslagstiftning och brott mot detta kommer att leda till polisanmälan.

Användning

Birma.se och den information som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrift eller användande på något annat sätt) om inte Birmasällskapet har givit skriftligt tillstånd till annan användning.
Publicering för en större grupp (tex på internet) är inte privat bruk.

Material

Användares meddelanden till Birmasällskapet och allt material användare översänder till Birmasällskapet via e-post eller via hemsidans webbsidor behandlas enligt Birmasällskapets integritetspolicy.
Birmasällskapet förebehåller sig rätten att välja vad som skall publiceras på hemsidan eller om material som medlem publicerat via hemsidans webbsidor ska tas bort.
Användare har inte rätt att översända material till Birmasällskapet utan att han/hon äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse Birmasällskapet med materialet.

Material som presenteras på Birmasällskapets hemsida är således endast avsett som information.
All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Birmasällskapet.

Innehåll

Birmasällskapet strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
Birmasällskapet svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
Birmasällskapet förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.