Köpa Birma

2022-05-10 kl. 16:25 av Webmaster (Uppdaterad 2023-03-31 kl. 14:57 av Lena Nordström )


Funderar du på att köpa en Helig Birma eller har du redan bestämt dig för att köpa en, eller kanske flera?

Att köpa en birma

Innan man funderar på att köpa en katt så bör man läsa så mycket som möjligt om sin ras. Man blir aldrig fullärd men det är mycket bra att ha tagit till sig så mycket som möjligt av informationen innan man köper sin katt. Starta försiktigt!

Men fråga och fråga det är din rättighet. Låt oss också fastställa en sak, uppfödarens viktigaste uppgift är att föda upp friska och sunda katter.

Stamtavla

Din katts härkomst ser du i 4 led på kattens stamtavla. I olika förbund ser denna lite olika ut. En del förbund har stamtavlan i fyra generationer. En del förbund har så kallade strips (A5 där kattens föräldrar står). Här får köparen själv beställa en stamtavla.

Låt dig aldrig luras när det i en annons står "registrerade kattungar". Försäkra dig att de levereras med en stamtavla. En kattunge som trots att den har 2 "riktiga" birmaföräldrar men ingen stamtavla är enbart en huskatt och inget annat.

Det viktiga är att du vid leverans får en stamtavla levererad med katten som är utfärdat av ett organiserat kattförbund.

Stamnnamn
Detta är en uppfödares huvudnamn på sina kattungar.

Hälsoprogram
På hundsidan har man ett långt förflutet med hälsoprogram. D.v.s. man har upptäckt att olika hundraser har olika sjukdomsbilder och man arbetar medvetet för att eliminera dessa. Vi har inte kommit lika långt på katt. Läs mera under rubriken HÄLSA.

Uppfödarens ansvar vid leverans Kattungen ska vara minst 14 veckor gammal

Annan Information
De flesta uppfödare skriver en lista på vad kattungen äter och vilken kattsand den använder.
Information om försäkring bör du också få. Birmasällskapet erbjuder som en medlemsförmån reducerat pris på försäkring i försäkringsbolaget Agria.

Konsumentköplagen gäller när en uppfödare säljer en katt till en icke uppfödare. I denna lag kan man aldrig tvinga köparen att skriva på villkorsbegränsningar, t ex avelsbegränsning etc. Köplagen gäller vid försäljning mellan uppfödare, dvs här kan man skriva in villkor i sitt försäljningskontrakt.

Låt oss reda ut begreppen

Med kattungeköpet följer en lagstadgad skyldighet för uppfödaren att svara upp till flera regelverk. Några av dem är kattförbunden, lagar, konsumentköplagen som reglerar så kallade ”dolda fel” på kattungen upp till 6 månader. Nedan är dock 2 saker som är bra att känna till.

Besiktigat katteri
Inom ramen för god djurhållning så har tidigare kommunerna men numera Länsstyrelsen och Jordbruksverket ansvarat för att man inte har för många djur i sin bostad. Lagen innehåller olika bestämmelse angående antalet katter med mera man får ha. För aktuella regler så gå in på Jordbruksverkets hemsida. Det är med andra ord ingen kvalitetsstämpel utan enbart en kvantitetskontroll. Detta administreras av Jordbruksverket.

Dolda fel
Enlig lagen så är en uppfödare som säljer en katt till en icke uppfödare bunden till konsumentköplagen. Man kan inte sätta villkor på köpet eller på annat sätt friskriva sig från denna lag. Det vill säga att försäkra sig för dolda fel gör man som uppfödare för sin egen skull; om olyckan är framme så är jag försäkrad. Oavsett om uppfödaren har denna försäkring så är han ersättningsskyldig om det uppstår ett dolt fel.

Avelspolicy
Birmasällskapet prioriterar bland annat att "Avla med mål för goda mentala egenskaper". Under rubriken AVEL Inledning och under HÄLSA kan du läsa mer om viktiga saker som rör Birmakatten.

Publicerad: 2022 06 01
Uppdaterad: 2023 03 31


 

Bildgalleri

  • 2022-04-13 kl. 15:51

Bilder på Helig Birma uppladdade av vår medlemmar

Helig Birma Bilder

Annonser

  • 2022-04-02 kl. 16:39

Annonser för Helig Birma katter

Helig Birma

Uppfödarregister

  • 2022-05-02 kl. 15:43

Uppfödare inom Birmasällskapet

Avel

Kattens ålder

  • 2022-04-18 kl. 14:31

Ett vanligt missförstånd är att en katts ålder är 7 år för varje kalenderår.
Faktum är att katter åldras mycket snabbare under sina första två år i livet.

Vanliga frågor

  • 2022-04-16 kl. 13:24

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om rasen Helig Birma.

Helig Birma