Analsäcksproblem

2022-05-11 kl. 13:44 av Lena Nordström


AnalsäcksproblemAnalsäcksinflammation är en fråga som brukar dyka upp på olika frågeforum. Här följer en kort information om vad analsäcksinflammation är.

Analsäcksinflammation

De flesta har nog inte ens hört talas om att deras katt har analsäckar. Men ni som har haft en katt som drabbats känner väl till problemet. De är placerade på var sida om analöppningen. Blir katten skrämd kan de avge en väldigt frän illaluktande vätska.Katten kan också vid andra tillfällen tömma dessa analsäckar, t.ex. när de bajsar. En liten dusch med dofter som ger en personlig prägel på högen.

Hur fungerar analsäckarna normalt?

När de här analssäckskörtlarna fungerar normalt så producerar de en gulaktig vätska. Vätskan har lätt att komma ut genom de små öppningar som finns på ömse sidor om analöppningen. Tänk dig analöppningen som en klocka. Då sitter öppningarna klockan 3 och klockan 9, en på varje sida. Behållarna eller säckarna, som varierar i storlek beroende på hur fyllda de är, sitter lite vid sidan om och nedanför mynningarna. Om analsäckarna skulle bli ordentligt fyllda så ställer det till obehag och smärta för katten.

Skrämmer fiender
En teknik som skunken har förfinat är ju att skrämma fienden med sin lukt som den avger. Ungefär så är det för katten också. Lukten är nog värre än rutten fisk om man ska jämföra med något.

Vad är det som händer
Tydligen så töms inte alltid alla analsäckar på naturlig väg som de ska. Problemet ser man många gånger när katten börjar att ”kasa på baken” eller helt enkelt att febrilt börja att slicka sig i baken. Om du i detta skede kikar i baken på katten så kan man se det liksom en svullnad där katten vid det här laget ofta har slickat bort en hel del päls. När de slicka så här mycket så kan också ”analsäcksöppningen” få en bristning och analsäcken töms på naturlig väg.

Bild publicerad med tillstånd från Hills Atlas

Inflammerade analsäckar
Många gånger när det gäller katter så är det inte alltid så enkelt att se det första skedet men det som sedan sker är att är att fulla analsäckar blir inflammerade analsäckar. Detta är smärtsamt för katten. Innehållet i analsäcken är ofta blodigt och det är smärtsamt när man tömmer ut innehållet genom att klämma på analsäcken. I det läget räcker det inte att tömma den inflammerade analsäcken. Man vill få den riktigt ren och spolar därför ur analsäcken med ett desinfektionsmedel. Ibland gör man det upprepade gånger. Veterinären ordinerar dessutom antibiotika som katten skall äta under en kortare eller längre period. Genom att kontrollera att svullnad och ömhet försvunnit samt att innehållet normaliserats eller slutat vara blodigt eller varigt, kan veterinären bestämma när antibiotikakuren kan avslutas. Ibland kan infektionen vara svår att komma åt och behandlingen måste då pågå under flera veckor med upprepade urspolningar under tiden. Det är dock inte vanligt och som regel lyckas man få bort all analsäcksvävnad vid operationen. Det är viktigt att följa upp med en kontroll så att man vet att inflammationen och infektionen lagt sig innan man avslutar behandlingen.

Operation
En del katter får upprepade analsäcksinflammationer med ofta återkommande problem. Det kan då vara en lösning att operera bort analsäckarna. Operationen är, på de flesta katter, inte särskilt komplicerad. Ibland finns det svårigheter att få bort all vävnad, detta är dock inte vanligt och som regel lyckas man få bort all analsäcksvävnad vid operationen.

Publicerad: 2022 06 01
Uppdaterad: