Avel - Inledning

2022-05-10 kl. 17:56 av Lena Nordström


Flera frågor behöver du fundera över innan du överväger att ta din första kull eller erbjuda en hane till avel. Med tidens gång kommer alltmer formella krav på en uppfödare. Kraven kommer från kattförbunden samt myndigheter och EU. Många myndigheter är numera inkopplade direkt på smådjursuppfödning av katt. Syftet med dessa fyra artiklar är att ge vägledning vad man bör tänka på innan man startar sin avel. Kunskapen är ovärderlig och ett bra sätt är att läsa in detta innan man startar sin avel. Text runt avel och inavelsgrad är hämtad från källor som har kontroll i dessa frågor.

”Fyller din tilltänkta avelskatt kraven?”

Birmasällskapets tankar runt aveln kan man sammanfatta i följande punkter:

 

Allmänt

I denna serie ingår tre olika artiklar som förhoppningsvis kan vara till hjälp i din uppfödning. Enbart medlemmar har tillgång till dessa artiklar:
Att para sin hona och utveckling av fostren under dräktighetstiden
Kattungarnas födsel och utvecklig
Att hålla en avelshane

A och O är att ta del av Birmans rasstandard innan man börjar sitt avelsarbete. Detta ger dig insikt om din katt är lämpad som avelsdjur. Det tål att påpekas igen: ingen katt ska användas i aveln som har fel som diskvalificeras i standarden.

Några saker att tänka på:

Många frågor bör du också kunna ställa till uppfödaren av din katt. Att föda upp katter kan både vara fysiskt och psykiskt jobbigt för att inte tala om en ekonomisk katastrof om problem uppstår under de första levnadsåret för kattungarna.

Första rådet

Andra rådet

Den eventuella defekten ska man heller inte behöva känna sig skyldig över men det fortsatta avelsarbetet är enbart ditt ansvar.

Katten är inte ett flockdjur
Kattens immunförsvar är inte gjort för att många katter ska kunna leva tillsammans på samma lilla yta. Håll därför inte fler än 6 – 8 katter i ditt katteri om du inte separerar dem i olika rum men tänk på hygienen då de annars smittar varandra ändå. Att hålla många katter tillsammans påverkar kattens immunförsvar. Det negativa resultatet i andelen sjuka djur visar sig på sikt.

Diverse Regelverk att följa och anpassa sig till
För att driva uppfödning eller att hålla en avelshane så finns det otroligt många regelverk att läsa in. Länkar till myndigheter och laboratorium finns i en egen artikel som heter Adress Veterinärmedicin under Menyn Avel. Inga länkar finns under respektive kapitel. Enligt myndigheterna är man näringsidkare så fort man tar sin första kull. Bara de sista 10-tal åren har det kommit ett väldigt fokus på djurens omvårdnad och skötsel.

Tester
Här råder det många olika meningar om vad som är bra och inte. En viktig del i detta är inte bara vad den egna katten ska avkrävas i tester man ska också ställa sig frågan: Hur ofta testar jag min katt? Efter varje parning vore väl det ultimata? Någon gång då och då? Är det lönt att ta testerna om de inte görs med någon kontinuitet?

Här väljer vi att beskriva olika testerna och hur de utförs, sedan är det upp till var och en att bestämma vad man anser är viktigt. 
Med tiden och utveckling kan dessa tester förändras eller vara mindre viktiga. Det är upp till han- och honkattägarna att bestämma vad man har för krav. 

Blodgruppering - för att säkerställa vilken blodgrupp katten har 
Ett ytterst enkelt test med ett blodprov för att påvisa vilken blodgrupp katten har. Detta är viktigt för eventuella avkommors överlevnad.
Klamydia - virussjukdom som ger en kraftig ögoninflammation.

Detta är också en säkert test som påvisar detta elaka virus som bland annat kan ge fertilitetsproblem. Provet tas från sekret från ögon, nos och munslemhinna
Parasiter – Giardia och Tri Trichomonas Foetus
Två parasitsjukdomar av allvarlig karaktär. För att testa dessa använder man träckprov. Läs mer om detta på www.sva.se och under katt och parasiter.
FeLV - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Leukemivirus.
Detta är en leukossjukdom som påvisas genom blodprov - inte så vanligt förekommande
FIV - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Immunosuppressivt Virus
Detta är en AIDS-sjukdom och inte heller den speciellt förekommande på Birma.
FIP - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Coronavirus, Felin Infektiös Peritonit. Detta är en smittsam bukhinneinflammation som tyvärr genom ett blodprov bara visar förekomsten av coronavirus. Coronavirus finns i en mängd olika sjukdomsbilder. FIP är en mutation av coronavirus. De flesta katter, cirka 80% drabbas under sin livstid av coronaviruset som i de flesta fall går obemärkt förbi eller ger en lindrig diarré men i vissa fall kan det bli allvarligare och utvecklas till FIP. Knappast lönt att testa i dag om inte katten har symptom. Idag finns det botemedel och en diagnos ställs via blodprov. På Facebook finns en speciell sida som heter ”Kampen mot FIP”. Anar man eller fått diagnosen FIP så är denna sida ovärderlig. Forskningen har kommit så långt att det finns medicin men tyvärr är denna inte godkänd i Sverige men sidan ger råd hur man kan få tag i densamma. Sidan har veterinärhjälp som oftast är de som tolkar blodprover som tagits på sjuka katter. Idag 2022-06-01 så har ett antal veterinärer i Sverige fått dispens att tillhandahålla denna medicin.
Hjärtscanning En avelskatt kan testas om förekomst av hjärtfel finns innan parningen sker. Denna överenskommelse är i såfall något mellan han- respektive honkattägaren. Detta ska göras hos rekommenderade veterinärer och registreras i det offentliga registret PawPeds (www.pawpeds.com) eller på (www.sverak.se).

Publicerad: 2022 06 01
Uppdaterad: