Blodgruppering

2022-05-11 kl. 14:15 av Lena Nordström


Katter har olika blodgrupper A, B och AB. Den vanligaste blodgruppen är A, som är dominant och finns hos alla raser. Blodgrupp B är relativt vanlig hos vissa raser.

Katter har olika blodgrupper A, B och AB. Den vanligaste blodgruppen är A

Sedan har katter undergrupper tex A/b eller A/a

Viktigt att tänka på är att parar man 2 individer med A/b kan B katter födas i kullen. Därför är det bra att ta en DNA test på din katt, så du även får undergrupp, vilket du inte får om du enbart tar ett blodprov.

Varför ska man blodgruppera? Jo därför att det uppstår problem om man parar sin hona med blodgrupp B med en hane som har blodgrupp A. Detta kallas Felin Neontal Isoeytrolys. Kattungarna blir förgiftade av modersmjölken, eftersom de har en annan blodgrupp än sin mor. När de diar modersmjölken får de antikroppar mot sina egna röda blodgrupper. Antikropparna bryter ned kattungarnas röda blodkroppar, vilket ofta leder till gulsot, brun i urin, hastig dödsfall utan någon visibel orsak – eller kattungarna tynar bort av trötthet och ovilja att dia – eller kan få nekros (kallbrand) i svanstippen. 

Om din hona har blodgrupp A och hon paras med en hane som har blodgrupp B, eller med en hane som har blodgrupp A, uppstår inga problem alls. Om båda föräldrar har blodgrupp B så får alla kattungarna blodgrupp B och då kan ingen neontal isoerytrolys förekomma. Nedärvning av blodgrupp B är recessiv. Problem uppstår alltså bara om mor är B och far är A för då dör ofta ungarna eftersom de blir förgiftade av modersmjölken.

Resultat som du kan erhålla är något följande:

N/N (not carrier of bloodgroup B) 
A/A Inte bärare av blodgrupp B 
N/b (carrierof bloodgroup B) 
A/b Bärare av blodgrupp B 
b/b (homozygous for bloodgroup B) Katten har B blod
N=Normal

Det finns 2 olika sätt att testa, antingen går du till din veterinär som tar ett blodprov som skickas in på analys. (då får du ej veta undergrupp).
Eller så skickar du in ett DNA prov ( ett sk swabbtest med tops) till ett laboratorium och får då veta även undergrupp.
Laboratorium har testkit som kan beställas hem, på deras hemsidor. Du skriver även ut deras testformulär och skickar med toppsen. Betalning sker på deras hemsidor.

Se sidan med länkar och adresser under Uppfödning för att hitta dessa laboratorium.

Publicerad: 2022 06 01
Uppdataerad: