Hälsoprogram - Vad är det

2022-04-08 kl. 09:45 av Lena Nordström (Uppdaterad 2022-05-11 kl. 14:01 av Lena Nordström )


Hälsoprogram finns inom flera raser men kanske framförallt hos hund. Läs här vad ett hälsoprogram är.

Hälsoprogram vad är det egentligen?

De flesta uppfödare arbetar, mer eller mindre aktivt, för att förbättra hälsan på den kattras de föder upp. Inom SKK (Svenska Kennelklubben) finns det redan flera väl etablerade hälsoprogram för olika raser. Vi har inte det på så många kattraser då en rasring inte är med i ett organiserat förbund som är de som fastställer hälsoprogrammen. Men flera rasringar rekommenderar i vissa fall att tester tas.

A och O för ett lyckat hälsoprogram är att uppfödare arbetar tillsammans och att arbetet är organiserat, lika värden ska tas ut samt bedömningarna av utfall ska vara lika.

Ett hälsoprogram innefattar ofta både testning av individuella katter och en forskning av genetiker och veterinärer. Underlaget som behövs är så stort att uppfödare måste arbeta tillsammans för att få ut rätta värden.

 

När startar man ett hälsoprogram?

Det är viktigt att man inte startar hälsoprogram för små problem utan det måste gälla större problem som finns inom rasen. Om tex en defekt är något som inte är till skada för katten på något sätt, att starta ett hälsoprogram då vore överkurs.

Hur ska man utforma ett hälsoprogram?

Om vi tittar lite på de som arbetat med hälsoprogram under årens lopp så lyfter de fram frågorna:

Vad får vi ut av denna forskning?
Resultatet av forskningen kan, som de flesta säkert vet, i vissa fall ge oss redskap till att försöka komma tillrätta med hälsorelaterade problem i vår avel. Det är denna typen av forskning som leder fram till många av de DNA-testser som vi idag har att tillgå på katt. Inte bara för PRA, PKD eller HCM utan även just för färg- och mönsterbestämning på katt för att nämna några.

En annan viktig poäng med genforskningen är att den kan ge oss förståelse för varför våra djur blir sjuka, vad som händer rent kemiskt, vad som är orsak och verkan i sjukdomsförloppet. Detta kan i sin tur leda fram till bättre behandling av sjukdomen

Man ska alltid stödja och uppmuntra varandra när katter ingår i ett hälsoprogram. Vi vet aldrig när de kan drabba den egna katten eller uppfödningen och vi kan heller inte klandras för det men om vi fortsätter att avla på sjuka linjer så är vi skyldiga.

Publicerad: 2022 06 01
Uppdaterad: