Hälsa Hjärta

2022-05-11 kl. 14:16 av Lena Nordström


Hjärtfel på en katt kan upptäckas på följande sätt, det vanligaste är att man upptäcker hjärtsjukdom i samband med att katten har blivit akut sjuk. Hjärtfel kan också upptäckas vid en rutinmässig undersökning (veterinärbesiktning av kattungar eller vid överlåtelse av en vuxen katt eller vid medveten hjärtscanning med ultraljud vid hälsoprogram.

Hjärtproblem

 

Hjärtfel på en katt kan upptäckas på följande sätt
Det vanligaste är att man upptäcker hjärtsjukdom i samband med att katten har blivit akut sjuk. Veterinären lyssnar alltid på hjärtat som en rutinåtgärd, fast man kanske sökt hjälp av annan orsak. Hjärtfel kan också upptäckas vid en rutinmässig undersökning (veterinärbesiktning av kattungar eller vid överlåtelse av en vuxen katt) eller vid medveten hjärtscanning med ultraljud.

När man upptäckter blåsljud på hjärtat
Hos hund finns det nästan alltid en anledning eller sjukdom bakom. Hos katt (ganska så vanligt) är det mer labilt. Svårt att hitta orsak till blåsljuden - och det finns inte alltid en anledning. Ibland kan blåsljuden höras väldigt tydligt för att vid nästa undersökningstillfälle vara helt borta.

Olika anledningar till hjärtfel på katt
Medfödda - det vill säga, felet finns med redan från födseln. Ovanligt med medfött hjärtfel på raskatter men relativt vanligt på huskatter, till exempel klaffel och aortastenos.
Förvärvade - det vill säga, utvecklas i vuxen ålder eller efter födseln.

Medfödda eller förvärvade hjärtfel kan vara ärftliga.

En katt kan ha väldigt olika hjärtslag
Lugn/avslappnad (sovande) 50-60 slag/minut
Vaken                    120-130 slag/minut
Normal              < 160 slag/minut
Stressad               210 slag/minut
Sjuk                       250 slag/minut

Ordlista
Kardio = Hjärta
Hypertrofi  =  Tillväxt/förtjockning
Myo =  Muskulatur
Pati =  Sjukdom

Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM)
Restriktiv Kardiomyopati (RCM)
 

HCM - HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI
Detta är en sjukdom som utvecklas under en längre tid, oftast tar det flera år innan man ser några förändringar, eller att man märker att katten är sjuk.

HCM är en förtjockning av hjärtmuskeln, framför allt på hjärtats vänstra sida. Förtjockningen gör att hjärtat blir mindre elastiskt än normal och därför kan inte hjärtat fyllas med blod så lätt. Detta innebär att utrymmet för blodet att flöda fritt i hjärtat minskar, framför allt i vänster kammare. Det kan också bli onormal turbulens i blodet vilket innebär att klaffar kan börja läcka, vilket i sin tur innebär att det är lätt för veterinären att höra blåsljudet i ett stetoskop. HCM kan utvecklas under en lång tid och då visar katterna inga symtom alls. Det vanligaste symtomet är att katten blir trött och kan bli andfådd. Katter med HCM kan få vätska i lungorna och får andningsproblem. Vissa katter visar inget symtom alls och sedan plötsligt måste de avlivas. Vissa katter bildar blodproppar som kan orsaka förlamning av bakbenen. Denna hjärtmuskelsjukdom bryts ofta ut hos katter som är äldre.

Nedärvning
HCM nedärvs som ett autosomalt dominant anlag på bland annat Maine Coon, Brittiskt korthår, Ragdoll och eventuellt även på Perser.  Det betyder att anlaget som är dominant inte alltid slår igenom och att det varierar hur tidigt och kraftigt tecken på sjukdomen visar sig. Sjukdomen är ärftlig.

RCM - RESTRIKTIV KARDIOMYOPATI
Restriktiv Kardiomyopati = Försämrad elasticitet i hjärtmuskulaturen

RCM förekommer i flera former. Viss förvirring råder då HCM är uppkallade efter de patologiska och anatomiska förändringar som föreligger, medan RCM är en beskrivning av den funktionsnedsättning som sker, dvs restriktivt blodflöde. HCM ger också ett restriktivt flöde.

Av någon inte fastställd anledning så byts hjärtvävnaden ut mot bindvävnad (bindvävnad är en geléartad grundsubstans bestående av vatten, salter, proteiner och kolhydrater som utgör kroppens sammanhållande och stödjande vävnad). Bindvävnad växer på insidan av hjärtat vilket innebär att hjärtat blir stelt och kan inte fungera som vanligt. Hjärtat blir försvagat.

Katter som insjuknar i RCM får förr eller senare hjärtsvikt och aortatrombos. I hjärtsvikten får katten vätska i både lungblåsorna (lungödem) och i brösthålan och eventuellt även i buken varför katten får svårt att andas. Det kan finnas en kraftig förstoring av på båda förmaken och ibland även av höger kammare. Det blir ingen förtjockning av hjärtväggen i vänster kammaren. Ibland finns det inga förändringar alls på hjärtat och därför är det viktigt att obducera katten på SVA och se det mikroskopiska snittet av hjärtmuskel med mikroskopet för att kunna konstatera att det är RCM. Vid undersökning av hjärtat på en RCM- misstänkt katt hör man sällan blåsljud vilket är vanligt vid HCM.

RCM orsakar ofta blodproppar. När förmaken är förstorade, klarar inte hjärtat att pumpa ut blodet i systemet igen vilket innebär att blodet koagulerar i förmaket och bildar då blodproppar. Dessa transporteras till stora kroppspulsådern och fastnar som en propp, ofta i delningen (förgreningen) till bakbenen. Katten blir till viss del förlamade i bakdelen, får kalla tassar och kraftig smärta. Detta kallas aortatrombos. De flesta katter med blodpropp har någon form av hjärtsjukdom bakom sig.

Det finns inga behandlingsmediciner för katt mot blodpropp. Katter förblöder av medel som löser blodproppar. Det är vanligt att ägaren kommer in till veterinären med katten i tron att katten blivit påkörd och därmed förlamad i bakbenen när det egentligen är fråga om en blodpropp som lett till förlamningen (och i förlängningen vävnadsdöd).

Prognosen vid RCM är betydligt sämre än vid HCM. Vanligen avlivas dessa katter på grund av resultatlös behandling.  Ingen behandling finns som hjälper mot symptomen. Det är ofta unga katter som drabbas av RCM. Katter som av hjärtspecialisten har konstaterats ha HCM kan leva länge med sjukdomen utan att den bryter ut medan en katt med RCM inte blir så gammal.

De former av RCM som finns beskrivna är:

  1. Moderatorbandkardiomyopati (endokardiell fibros)
  2. Arrytmogen högersidig ventrikulär kardiomyopati (ARVC)
  3. Klassisk restriktiv kardiomyopati (endomyokardiell fibros)

De förvärvade hjärtsjukdomarna har liknande symptom.

Kliniska fynd på en troligtvis hjärtsjuk katt visar sig på följande sätt

  1. Katten har svårt att andas, är förlamad i bakdelen, har kalla baktassar och mycket snabba hjärtslag. Kommer ofta in akut till veterinären. Katten har ofta mycket ont.
  2. Mycket vanligt att katten har vätska i lungorna och att hjärtat är förstorat.
  3. Kraftigt förstorade förmak (ett eller båda) kan ses på ultraljud.
  4. Obduktionen visar förstorat förmak, normal väggstatus och eventuella blodproppar.

Den gyllene standarden för att ställa diagnos på katt:
Guld - obduktion, den enda 100 % säkra vägen att konstatera HCM och RCM
Silver - Ultraljud (levande katter) 

RCM är svår att ultraljuda och få en diagnos. RCM utvecklas sent och då är katten redan akut sjuk. Eftersom det handlar om, vad vi vet idag, recessiv nedärvning är det mycket svårare att bekämpa sjukdomen, man måste ta bort anlagsbärare från aveln. Därför avrådes att avla på sjuka djur eller gränsfall (equivocala). Man skall inte heller avla på syskon, föräldrar eller avkommor till den RCM sjuka katten. Om katten är gränsfall (equivocal) rekommenderas att man avlar på släktingar med försiktighet.

Avelsråd

Obduktion
För att hjälpa rasen så be alltid veterinären skicka din avlidna katt till obduktion till SVA.
Det finns en utredning gjord av Agria som visar att flera katter som fått diagnosen FIP hos den lokala veterinären har vid obduktion visat sig ha RCM eller HCM. Det är viktigt för Birmornas framtid att vi gemensamt arbetar för att sjuka katter ska obduceras. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Finns botemedel?
Tyvärr finns det inget botemedel mot HCM eller RCM men drabbade katter kan behandlas med mediciner för att underlätta. Beroende på vilka symptom katten har och hur hjärtat ser ut kan vätskedrivande mediciner, betareceptorblockerare och eller ACE-hämmare användas.

Ultraljudsundersökning
Scanning med ultraljud kan göras från 1-års ålder eller lämpligen före första parningen. Därefter bör scanning ske årligen så länge djuret är fertilt och ytterligare en gång när djuret har blivit kastrat efter 8 års ålder.  Det finns katter som utvecklar RCM sent i livet och då har de redan hunnit gå i aveln.

Idag kan man registrera resultat både i PawPeds birmadatabas och i SVERAKs stambok. Vid scanning behöver man ta med en ifylld blankett till veterinären, dessa finns att hämta på respektive hemsida. Det går också att skicka in obduktionsblanketten på en katt som aldrig varit skannad. Veterinären som utför scanningen har ansvar för att skicka in resultatet.

Observera:

Vanliga frågor
Om du känner dig osäker på vad som är lämpligt för just din katt, eller har frågor är du välkommen att kontakta: Åsa Olsson-Andersson, 0736242431  asa@pawpeds.com

Publicerad: 2022 01 06
Uppdaterad: