Stamtavlor

2022-05-11 kl. 13:36 av Webmaster


I Sverige finns det det ett stort register med stamtavlor. Liknande finns också i övriga nordiska länder. Helt världsomspännande finns det också ett register men detta är på frivillig basis. De andra stamtavleregistren styrs av de officiella kattorganisationerna.

Hela världen

PawPeds

PawPeds startade av Maine Coongruppen men utvidgades snabbt till att bli något helt unik där man idag hittar stamtavlor från både katter, hundar och hästar.
Det är frivilligt att skicka in sin stamtavla till detta register och allt sköts på frivillig väg.

Hälsoprogram
PawPeds har en stark utveckling och här finns hälsoprogram för flera raser.

The PawAcademy
Efter ett antal år så utökades PawPeds PawAcademy som är en utbildningsenhet där man kan gå internetkurser som täcker både allmänn kattvård till genetik.

PawPeds Kattdatabas
PawPeds Birma-databas finns på https://www.pawpeds.com/db/?p=sbi&date=iso 
För att skicka in stamtavlor till PawPeds se https://www.pawpeds.com/db/?a=i&g=4&p=sbi&date=iso

Sverige

FindUs (SVERAK)

FindUs innehåller de stamtavlor som utfärdas av SVERAK och katter som registreras i SVERAKs register kommer automatiskt med i detta register.
FindUs finns på http://stambok.sverak.se/

Finland

Detta är SRK, det officiella förbundet i Finland. Här finns deras stamtavlor.
http://kissat.kissaliitto.fi/kissat

Norge

Detta är NRR, det officiella förbundet i Norge.
https://katt.nrr.no

Danmark

Detta är FD, det officiella förbundet i Danmark.
https://www.fdkat.dk 

Publicerat: 2022 06 01
Uppdaterat: