SBI cm - Caramel baserad på lila (Taupe)

Bilder

Det finns inga exempelbilder på färgen.

Godkänd inom

Färgen är inte godkänd inom något av de stora förbunden.