Kattutställning - Hur går det till?

2022-05-11 kl. 14:11 av Lena Nordström


Vad är det egentligen som händer? På en utställning hittar du de flesta godkända raser samt färger i många olika varianter. En kattutställning kan vara förvirrande för en förstagångsutställare eller en besökare. Nedan gör vi ett försök att hitta i den labyrint som är katternas indelning och de tävlingsmoment som slutligen blir en utställning.

Varför har vi kattutställning

Kattutställning - vilket magiskt ord, en del upplever det som mer eller mindre skadligt för katten, en del har det som hobby - men katten då? Han bryr sig knappast alls. Varför har vi då kattutställningar? Är det bara för att tillfredsställa ägaren? Alldeles så enkelt är det nu inte. En kattutställnings främsta syfte är att sprida kunskap och kännedom om god katthållning till utställningens besökare. Att också få en möjlighet att visa upp sin ras och ge besökaren en möjlighet att prata med kattägare och uppfödare. En utställning ger också uppfödarna möjlighet att träffas och diskutera med andra uppfödare.

Förbund
Vad är ett kattförbund? Runt om i hela världen finns det olika kattförbund som kattägare kan ansluta sig till för att stambokföra sina katter eller anmäla till en kattutställning. I Sverige är det SVERAK som lyder under FIFé som alltså är förbundet och det är också det största till antalet medlemmar. Ett annat stort förbund i Europa är WCF där klubbarna som är knutna till detta är mer fristående. Utöver detta så har vi också CFA i Sverige.

SVERAK - Sveriges Kattklubbars Riksförbund
WCF - World Cat Federation
CFA - The Cat Fanciers Association – USA

Katalog
Utställningens katalog är till stor hjälp för besökaren. I den finns samtliga katter i nummerordning, vilken ras och färg katten tillhör samt i vilken klass eller ring katten tävlar. En förteckning vilken domare som dömer katten finns också.Flera utställningsarrangörer har som rutin att man måste beställa katalogen vid anmälan.

Grundförutsättningar
De olika förbunden har lite olika regler för sina bedömningar. Här kommer en mycket kort förklaring.

SVERAK – här är katterna uppdelade i kategorier och sedan ras och färger och döms efter detta uppdelade på 40 katter per domare. Domarna tar ut sina bästa katter inom kategorin som sedan tävlar i den slutliga finalen.

CFA – delas upp på sina tävlingsgrupper i vuxen, kastrater och kattungar i ringar för respektive grupp. Alla raser tävlar alltså mot varandra. Minst fem olika domare dömer varje grupp. De tar sedan ut sina Top 10. Så här kan man alltså ha flera möjligheter att nå Top 10.

WCF – har ungefär samma upplägg som SVERAK men har också ringar där alla raser tävlar mot varandra som man har i CFA.

 

Bedömning
Samtliga katter bärs fram till domaren av ägaren. En del domare vill att ägaren sätter katten i en bur i domarringen, andra tillåter att ägaren håller katten. Domaren har enbart uppgift om kattens tävlingsnummer, och får inte ta del av katalogen förrän samtliga tävlingsetapper är slutförda. Naturligtvis blir en del katter med tiden "kändisar" och känns trots allt igen. Inom SVERAK och WCF skriver domarna rapporter om varje katt.

Standard
Varje ras har en standard som beskriver idealkatten. En katt som uppfyller standardens alla krav finns knappast men det skall vara det som varje seriös uppfödare strävar för att uppnå. Se under Rasen Helig Birma och Standard.

Tävlingsmoment
Inom SVERAK och WCF tävlar man först för att erhålla certifikat inom sin kategori. Inom CFA räknar man ihop samtliga resultat i ringarna för att få sitt certifikat eller titel. Varje domare inom SVERAK och WCF bedömer under en utställningsdag cirka fyrtio katter eller fler beroende på vilket förbund som arrangerar utställningen. Utöver dessa har man ringbedömningarna som kan vara allt från 10-60 katter.

Inom SVERAK och WCF

NIVÅ 1 - Klassbedömning

Här tävlar ungdjuren för att bli klassvinnare och de vuxna katterna för sina respektive certifikat eller titlar.

NIVÅ 2 - Bäst i variant (BIV)

Katten tävlar sedan vidare i sina grupper vuxen, kastrat, junior och ungdjur för Bäst i Variant.

NIVÅ 3 - Domarens bästa (NOM)

Vidare inom samma grupper samt kategori tävlar de fortsättningsvis för Domarens Bästa Katt. Bland de vuxna och kastrerade katterna väljer man bästa hane respektive hona. Dessa vinnande katter går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra domarnas kandidater.

NIVÅ 4 – Best in Show Paneler

Vinnande katter i NIVÅ 3 blir Best In Show

Därefter koras samtliga Bästa Katter inom kategorin uppdelade på vuxen, junior, ungdjur och kastrat. Katterna får nu titeln:

Best In Show Långhår, Semilånghår, Korthår eller Siames/Oriental. Bland vuxna och kastrater kallas det förlorande könet ibland Bäst i motsatt kön. I en panel kan mycket hända som ter sig konstigt både för den mindre och den helt ovane.

 

Raser

Inom samtliga förbund finns det långt över 40-talet olika raser. Alla raser är inte godkända i alla förbunden och kallas ibland lite olika. Varje förbund har också sin egen standard på de rasere som är godkända.

Man kan också tävla i de olika klasserna:
Kull
Veteran
Senior
Avel
Uppfödning

 

Publicerad: 2022 06 01
Uppdaterad: